Hoppa till huvudinnehåll

Daghemmet Malmgård

daghemmet Malmgård

Daghemmet Malmgård ligger som namnet indikerar i Malmgård, ett stenkast från tågstationen. Man hittar oss inne på gården av ett höghusbolag, med en egen inhägnad gård att leka på. Gården är trygg och har ljuvliga äppelträd samt syrener som blommar under våren. Daghemmet har tre barngrupper; Blåbären, Krusbären och Smultronen och vi samarbetar gärna med varandra över gruppgränserna. En del utrymmen delar grupperna sinsemellan, vilket stärker gemenskapen bland barnen. Daghemmet har ca 47 barn i åldern 1-5 år. Personalen strävar till att bygga upp en trygg lärandemiljö, dit barnet gärna kommer och upplever sig välkommet och viktigt. Vi jobbar för att såväl barnen som personalen skall trivas tillsammans. Daghemmet Malmgård bildar en gemensam småbarnspedagogisk enhet tillsammans med Daghemmet Lasse-Maja, Daghemmet Sockenstugan samt förskolorna Malmgård och Sockenstugan. Från och med augusti 2022 fungerar Linnea Uggeldahl som daghemsföreståndare på enheten; linnea.uggeldahl@hel.fi (telefonnummer kommer senare) och som viceföreståndare fortsätter Linda Mattsson-Autio; linda.mattsson-autio@hel.fi tfn 09 310 26787.

Plats

Löjtnantsvägen 10 00410 Helsingfors

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
Stäng