Daghemmet Malmgård

Bild: Kasvatus ja koulutus

Daghemmet Malmgård är beläget ett stenkast från Malmgårds tågstation. Man hittar oss inne på gården av ett höghusbolag, med en egen inhägnad gård att leka på. Gården är trygg och har ljuvliga äppelträd samt syrener som blommar under våren. Daghemmet har ca 47 barn i åldern 1-5 och tre barngrupper; Blåbären, Krusbären och Smultronen som samarbetar med varandra över gruppgränserna. En del utrymmen delar grupperna med varandra, vilket stärker gemenskapen bland barnen. Personalen strävar till att bygga upp en trygg lärandemiljö, dit barnet gärna kommer och upplever sig välkommet och viktigt. Vi jobbar för att såväl barnen som personalen skall trivas tillsammans. Daghemmet Malmgård bildar en gemensam småbarnspedagogisk enhet tillsammans med Daghemmet Lasse-Maja, Daghemmet Sockenstugan samt förskolorna Malmgård och Sockenstugan. Föreståndare för enheten är Linnea Uggeldahl ( 09 310 39080, linnea.uggeldahl@hel.fi) viceföreståndare Linda Mattsson-Autio; lina.mattsson-autio@hel.fi tfn 09 310 26787.

Kontaktuppgifter

Löjtnantsvägen 10, 00410 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 41310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Linnea Uggeldahl
+358 9 310 39080
linnea.uggeldahl@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Linda Mattsson-Autio
+358 9 310 26787
linda.mattsson-autio@hel.fi

1-2 åringar
Blåbären
3-5 åringar
Krusbären
1-2 åringar
Smultronen

Plats

Löjtnantsvägen 10, 00410 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.