Daghemmet Strandboden

Bild: Kasvatus ja koulutus

Kontaktuppgifter
Daghemsföreståndare Alexandra Åkermarck
tel. +358 931046858
e-post: alexandra.akermarck@hel.fi

Viceföreståndare
Tove Lehtipuu
tel. +358 406211930
e-post: tove.lehtipuu@hel.fi

Strandbodens daghem är ett daghem med cirka 40 barn med tre barngrupper Matroser (1-2år), Jungmän (2-3år) och Styrmännen (3-5år). Vi arbetar över gruppgränserna och delar vissa utrymmen för att stärka gemenskapen bland barnen och pedagogerna. Vi strävar efter att bygga upp en trygg lärandemiljö där barnen känner sig viktiga, välkomna och delaktiga i deras vardag. Daghemmet har en egen gård att leka på som ligger behändigt vid goda kollektivförbindelser samt nära skogen.

Daghemmet Strandboden hör till samma dagvårdenehet som Rastis daghem och förskola samt Landbo daghem och förskola.

Välkommen till Strandboden!

Kontaktuppgifter

Bramgränden 3, 00980 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 98312, 00099 Helsingfors stad

Chef
Alexandra Åkermarck
+358 9 310 46858
alexandra.akermarck@hel.fi

Biträdande direktör
Tove Lehtipuu
+358 9 310 27955
tove.lehtipuu@hel.fi

olika åldrar i gruppen
Jungmän
olika åldrar i gruppen
Kaptener
1-2 åringar
Matroser
3-5 åringar
Styrmän

Plats

Bramgränden 3, 00980 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.