Daghemmet Domus

Bild: Kasvatus ja koulutus

Daghemmet Domus är beläget på det lugna och natursköna Brändö. Vårt daghem har tre barngrupper och tre förskolegrupper, barnens ålder varierar mellan 1-7 år. Daghemmet Domus är med i försöket med tvåårig förskola, som är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla (aug. 2021 - maj 2024). Till förskolan kommer barn från närliggande daghem som ska börja i Brändö lågstadieskola. Daghemmet har nya och fräscha utrymmen i en paviljongbyggnad med en stor egen gård. Vi tror på utomhuspedagogik och daghemmets inspirerande närmiljö med skog och hav utnyttjar vi som vår lärmiljö. Genom sensitivt bemötande skapar vi en gynnsam uppväxtmiljö där barnet får i egen takt utvecklas och lära sig. Vi lägger stor vikt på fostringsgemenskapen tillsammans med familjerna för att bygga upp en trygg vardag för barnet. Vi betonar leken i all dess mångsidighet som en central arbetsmetod där barnen får öva upp viktiga färdigheter för livet.
Daghemsföreståndare Mirjaleena Enkenberg-Kuisma, tel. 09 31040914, epost: mirjaleena.enkenberg-kuisma@hel.fi.

Kontaktuppgifter

Werner Wiréns väg 3, 00570 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 57310, 00570 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Mirjaleena Enkenberg-Kuisma
+358 9 310 40914
mirjaleena.enkenberg-kuisma@hel.fi

Ligger på Werner Wiréns väg 3, 3-5 åringar
Drakarna
1-2 åringar
Myggorna
Ligger på Werner Wiréns väg 3, 3-5 åringar
Nyckelpigorna

Plats

Werner Wiréns väg 3, 00570 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.
  • På rutten finns minst 4 trappsteg.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
  • Vid ingången finns minst 4 trappsteg som svänger.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • De inomhus gångvägarna har 3 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.