Daghemmet Kvarnberget

Daghemmet Kvarnberget är beläget på två adresser:
Gruppen Doppingen finns på Åderstigen 3. Där finns ca 30 barn indelade i två grupper.
Gruppen Viggen finns på Storsvängen 5 och har också nästan 30 barn indelade i två grupper.

Vi vill skapa en sådan vardag där barnen känner sig trygga, får bekräftelse och får utveckla sin naturliga nyfikenhet till inlärning genom lek, i relation med de andra barnen och vuxna. Atmosfären är öppen, trygg och uppmuntrande, som utgår från barnets perspektiv.

Till vårt arbetsteam hör föreståndaren, viceföreståndaren, 4 lärare och 6 barnskötare inom småbarnspedagogik.

Vice-föreståndare Monika Engström
monika.engstrom@hel.fi
tel. 09 310 26966

Daghemsföreståndare Emmi Pekuri
emmi.pekuri@hel.fi
tel. 09 310 44861

Plats

Storsvängen 5 B, 00200 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på plan 1.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.