Daghemmet Fanny

daghemmet Fanny

Daghememt Fanny ligger centralt från Böle tågstation och har centralparkens gröna skogar utanför fönstret. Vi har en egen gård och vi rör oss även mycket i vår närmiljö.
Vi är ett daghem med rätt att hålla kvällsöppet för de barn med rätt till skiftesvård på vardagar till kl. 22. På daghemmet Fanny har vi 49 platser för barn i åldern 1-6 indelade i tre grupper; Hallon, Lingon och Blåbär. Vi har ingen förskola. Vårt arbetsteam består av en administrativ föreståndare, 3 lärare inom småbarnspedagogik, 1 socionom inom småbarnspedagogik och 3 barnskötare inom småbarnspedagogik. Daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio; tel nr 0931044813, epost mia.julin-lumio@hel.fi. Vice föreståndare Jasmine Stubbe; tel nr 0931020527, epost jasmine.stubbe@hel.fi.

Plats

Magistratsgatan 8, 00240 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 1 trappsteg.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg som svänger med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.