Hoppa till huvudinnehåll

Daghemmet Fanny

daghemmet Fanny

Daghemmet Fanny är ett litet daghem med 3 barngrupper. Fanny har rätt att hålla öppet på vardagar till kl.22 för barn med rätt till skiftsevård. Vanligen är daghemmet öppet kl.7-17.30. Daghemmet ligger i västra Böle med centralparken utanför dörren, alla grupper besöker skogen regelbundet.

Plats

Magistratsgatan 8 00240 Helsingfors

Kontaktuppgifter

Magistratsgatan 8 00240 Helsingfors

+358 9 310 44859
PB 24310, 00099 Helsingfors stad

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 1 trappsteg.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg som svänger med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
Stäng