Daghemmet Lasse-Maja

Bild: Kasvatus ja koulutus

Daghemmet Lasse-Maija är beläget i Norra Haga i en trevlig byggnad med en egen gård att leka på. Daghemmet har ca 33 barn i åldern 1-5, och två barngrupper Humlan och Fjärilen som samarbetar över gruppgränserna för att stärka gemenskapen mellan barnen samt stöda deras utveckling. Vi strävar efter att bygga upp en trygg lärandemiljö där barnen känner sig viktiga, välkomna och delaktiga i deras vardag. Daghemmet Lasse-Maija bildar en gemensam småbarnspedagogisk enhet tillsammans med Daghemmet Sockenstugan, Daghemmet Malmgård samt förskolorna Malmgård och Sockenstugan. Föreståndare för dessa enheter är Linnea Uggeldahl (09 31039080, linnea.uggeldahl@hel.fi) och viceföreståndare är Linda Mattsson- Autio (09 310 26787, linda.mattsson-autio@hel.fi).

Kontaktuppgifter

Regissörsvägen 2, 00400 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 40310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Linnea Uggeldahl
+358 9 310 39080
linnea.uggeldahl@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Linda Mattsson-Autio
+358 9 310 26787
linda.mattsson-autio@hel.fi

1-2 åringar
Fjärilen
3-5 åringar
Humlan

Plats

Regissörsvägen 2, 00400 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.