Daghemmet Tärnan

Bild: Hector Ruotsalainen

Daghemmet Tärnan är beläget på det natursköna Drumsö med närhet till natur och hav.
Daghemmet ligger på Sjöallén 7, och verksamheten sker i ett bostadshus där daghemmet har utrymmen för två grupper och i intilliggande byggnad där flere grupper är verksamma. Utevistelsen sker på daghemmets egen gård.
Daghemmet har barngrupper för barn mellan 0-5 år.
Den pedagogiska verksamheten lägger grunden för ett livslångt lärande.
Den ska vara stimulerande,rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Med hjälp av en trygg och positiv relation som den vuxna skapar till barnet kan barnet utforska och undersöka sin omvärld, utveckla och lära sig samt forma en bild av sig själv som en aktiv och kompetent individ.
I den dagliga verksamheten strävar personalen till att skapa en stabil och lugn barngrupp där barnens delaktighet är en väsentlig del.
Genom att barnet ges möjlighet att påverka, stärks barnets förmåga att tro på sig själv som individ. När barnet får vara delaktigt utvecklar hen sitt självförtroende och blir bättre på sociala färdigheter.

Föreståndare :
Marianne Öhman
tfn 09 31073546
marianne.ohman@hel.fi

Vice föreståndare :
Ida Engman
tfn 09 31033102
ida.engman@hel.fi

Kontaktuppgifter

Sjöallén 7 B, 00200 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 20310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Marianne Öhman
+358 9 310 73546
marianne.ohman@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Ida Engman
+358 9 310 33102
ida.engman@hel.fi

Plats

Sjöallén 7 B, 00200 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är ojämn samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är trång för rullstol med plats för en rullstol med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.