Hoppa till huvudinnehåll

Daghemmet Tärnan

Plats

Sjöallén 7 B 00200 Helsingfors

Kontaktuppgifter

Sjöallén 7 B 00200 Helsingfors

+358 9 310 73546
PB 20310, 00099 Helsingfors stad

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är ojämn samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är trång för rullstol med plats för en rullstol med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
Stäng