Daghemmet Viktoria

Bild: Hector Ruotsalainen

Daghem Viktoria är ett litet två grupps daghem i ändan på Eriksgatan i centrum av Hesingfors. Daghemmet har barn i åldern 0-5 år, men ingen förskola. Vi satsar på rörelse ,utfärder till områdets parker ,språk ,lek och kompisfärdigheter. Daghemmet har inte egen gård utan utevistelsen sker i en allmän park vid Repslagaregatan.Föreståndare : Susanne Wrede, susanne.wrede@hel.fi, 0931044843.

Kontaktuppgifter

Eriksgatan 45, 00180 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 18319, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Susanne Wrede
+358 9 310 44843
susanne.wrede@hel.fi

Plats

Eriksgatan 45, 00180 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns en brant backe.
  • På rutten finns en under 6 m lång brant ramp med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
  • Det finns en toalett som har angetts som tillgänglig i verksamhetsstället, men den är inte tillräckligt rymlig för en rullstol. Toalettstolen har varken ensidigt eller dubbelsidigt armstöd.