Klientavgiftsräknare för småbarnspedagogiken

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur mycket din familj ska betala för småbarnspedagogiken vid kommunal daghem eller inom familjedagvården. Familjens storlek, inkomster och barnets vårdtimmar påverkar avgiften.

Räkna ut en uppskattning av avgiften för småbarnspedagogiken