Daghemmet Pärlan

Daghemmet Pärlan finns på Busholmen i Victoria Kvarteret. Vi har barn i åldern 1-5 år och busholmsbarn går förskolan i Tölö i Minerva förskola. Daghemmet har egen gård men uttnyttjar mycket områdets andra parker.Pärlan följer Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors och erbjuder lek och rörelse i en urban stadsmiljö.Föreståndare för Pärlan : Susanne Wrede, tel :0931044843 ,susanne.wrede@hel.fi

Plats

Livornogatan 2, 00220 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren kräver användning av dörrtelefon varefter dörren öppnas men är tung.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.

Ingången "Livornogatan 2 Innergården"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand men användning av dörrtelefon krävs.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.