Daghemmet Humlan

Bild: Jesse Ahonen

Daghemmet Humlan öppnade i nya mäktiga utrymmen i augusti 2020, i Månsas. Daghemmet är beläget i andra våningen, med egen ingång. I samma byggnad fungerar päiväkoti Korento.

På Humlan har vi 70 platser för barn i åldern 1-6 indelade i fyra grupper. Vårt arbetsteam består av en administrativ föreståndare, 4 lärare inom småbarnspedagogik och 6 barnskötare inom småbarnspedagogik.

Daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio; tel nr 0931044813, epost mia.julin-lumio@hel.fi.
Vice föreståndare Jasmine Stubbe; tel nr 0931020527, epost jasmine.stubbe@hel.fi.

Kontaktuppgifter

Storkärrskanten 6, 00630 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 63310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Mia Julin-Lumio
+358 9 310 44813
mia.julin-lumio@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Jasmine Stubbe
+358 9 310 20527
jasmine.stubbe@hel.fi

Plats

Storkärrskanten 6, 00630 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är mjuk och smal samt belyst.
  • På rutten finns en brant backe.
  • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.