Hoppa till huvudinnehåll

Daghemmet Sockenstugan

daghemmet Sockenstugan

Daghemmet Sockenstugan ligger i Sockenbacka. Man hittar oss bredvid Sockenbacka skolan, med en egen inhägnad, trygg gård att leka på. Till "Sockis" daghem, som man ofta kallar daghemmet i folkmun, kommer man behändigt med buss som stannar rakt utanför dagisgården. Byggnaden består av tre våningar, varav de två första används för daghemmets grupputrymmen. Daghemmet har tre barngrupper; Knytten, Mymlorna och Mumintrollen och vi samarbetar gärna med varandra över gruppgränserna. En del utrymmen delar grupperna sinsemellan, vilket stärker gemenskapen bland barnen. Daghemmet har ca 40 barn i åldern 1-5 år. Personalen strävar till att bygga upp en trygg lärandemiljö, dit barnet gärna kommer och upplever sig välkommet och viktigt. Vi jobbar för att såväl barnen som personalen skall trivas tillsammans. Daghemmet Sockenstugan bildar en gemensam småbarnspedagogisk enhet tillsammans med Daghemmet Lasse-Maja, Daghemmet Malmgård samt förskolorna Malmgård och Sockenstugan. Från och med augusti 2022 fungerar Linnea Uggeldahl som daghemsföreståndare på enheten; linnea.uggeldahl@hel.fi (telefonnummer kommer senare) och som viceföreståndare fortsätter Linda Mattsson-Autio; linda.mattsson-autio@hel.fi tfn 09 310 26787.

Plats

Kånalavägen 13 00370 Helsingfors

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 2 trappsteg efter varandra.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med lite rörelseutrymme framför och med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg som svänger med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 0.
Stäng