Daghemmet Drumsö

På Daghemmet Drumsö har vi ca 80 barn i 6 grupper;
Tussilagon, Skogsstjärnor, Gullvivor, Blåklintar, Nyponrosor och Snödroppar. Tillsammans med Pk Lauttasaari delar vi hus och en fantastisk gård med mycket att göra på.

Vi vill skapa en sådan vardag där barnen känner sig trygga, får bekräftelse och får utveckla sin naturliga nyfikenhet till inlärning genom lek, i relation med de andra barnen och vuxna. Atmosfären är öppen, trygg och uppmuntrande, som utgår från barnets perspektiv.

Till vårt arbetsteam hör daghemsföreståndaren, viceföreståndaren, 7 lärare, 9 barnskötare och 1 assistent.

Vice-föreståndare Monika Engström
monika.engstrom@hel.fi
tel. 09 310 26966

Daghemsföreståndare Emmi Pekuri
emmi.pekuri@hel.fi
tel. 09 310 44861

Kontaktuppgifter

Storsvängen 30, 00200 Helsingfors Visa plats på servicekartan
svenska
PB 20318, 00100 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Emmi Pekuri
+358 9 310 44861
emmi.pekuri@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Monika Engström
monika.engstrom@hel.fi

1-2 åringar
Blåklintar
3-5 åringar
Gullvivor
Ligger på Storsvängen 30, 3-5 åringar
Nyponrosor
1-2 åringar
Skogsstjärnor
olika åldrar i gruppen
Snödroppar
1-2 åringar
Tussilagon

Plats

Storsvängen 30, 00200 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)