Daghemmet Bertha Maria-Hemmet

Bild: Kasvatus ja koulutus

Daghemsföreståndare
Dan Engström
+358 9 310 73320
dan.engstrom@hel.fi

Viceföreståndare
Pia Heikkilä
+358 9 310 78651
pia.heikkila@hel.fi

Kontaktuppgifter

Tölögatan 47, 00250 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 25315, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Dan Engström
+358 9 310 73320
dan.engstrom@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Pia Heikkilä
+358 9 310 78651
pia.heikkila@hel.fi

1-2 åringar
Knattebo
1-2 åringar
Knyttebo
3-5 åringar
Nallebo
3-5 åringar
Trollebo

Plats

Tölögatan 47, 00250 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren kräver användning av dörrtelefon varefter dörren öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

Ingången "Fastighetens kortsida"

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på annan plan än denna ingången.
 • Den här ingången leder till samma hiss som huvudingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.