Daghemmet Rastis

Bild: Kasvatus ja koulutus

Kontaktuppgifter
Daghemsföreståndare Alexandra Åkermarck
tel. +358 931046858
e-post: alexandra.akermarck@hel.fi

Viceföreståndare Tove Lehtipuu
tel. +358 406211930
e-post: tove.lehtipuu@hel.fi

Daghemmet finns i samma byggnad som Rastis förskola och Nordsjö grundskola samt ligger behändigt till vid goda kollektivförbindelser. Daghemmet består av två barngrupper: Gula molnet (1-2åringar) och Gröna molnet (3-4åringar).
Daghemmet har en egen trygg gård att leka på, men delar även utrymmen med förskolan och skolan för att stärka gemenskapen bland barnen, förskolebarnen, skoleleverna och pedagogerna. Vi strävar efter att bygga upp en trygg lärandemiljö där barnen känner sig viktiga, välkomna och delaktiga i deras vardag. Rastis daghem bildar en gemensam småbarnspedagogisk enhet tillsammans med Rastis förskola, Strandbodens daghem, Landbo daghem och förskola.

Välkommen till Rastis daghem!

Kontaktuppgifter

Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 98310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Alexandra Åkermarck
+358 9 310 46858
alexandra.akermarck@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Tove Lehtipuu
+358 9 310 27955
tove.lehtipuu@hel.fi

Plats

Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • Det finns en toalett som har angetts som tillgänglig i verksamhetsstället, men dörren är svår att öppna och stänga.