Daghemmet Axel

Bild: Kasvatus ja koulutus

Axel är beläget i vackra Rödbergen. Daghemet har tre grupper: Nyckelpigorna för barn i åldern 1-3 år (12 platser), Fjärilarna för barn i åldern 2 / 2,5-4 år (mellan 9-14 platser beroende på barnens ålder) och Trollsländorna för barn i åldern 3-5 år (21 platser). Daghemmets utevistelse sker i de närbelägna parkerna.

Kontaktuppgfter:
Nyckelpigorna: 040 673 5991
Fjärilarna: 040 670 8659
Trollsländorna: 040 670 8225

Daghemsföreståndare Anna Moberg-Jokinen:
anna.moberg-jokinen@hel.fi
040 128 1988 / 09 310 42 045

Kontaktuppgifter

Sjömansgatan 12, 00150 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
svenska
PB 15310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Anna Moberg-Jokinen
+358 9 310 42045
anna.moberg-jokinen@hel.fi

olika åldrar i gruppen
Fjärilar
1-2 åringar
Nyckelpigor
3-5 åringar
Trollsländor

Plats

Sjömansgatan 12, 00150 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Ingången ""

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är över 10 m.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra med räcken på båda sidorna.
 • På rutten finns en över 6 m lång ramp med en avsats med räcken på båda sidorna.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är trång för rullstol med plats för en rullstol med en tung dörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.