Daghemmet Sesam

Bild: Kasvatus ja koulutus

Daghemmet Sesam är ett daghem med 4 barngrupper och med kring 70 barn i åldern 0-5år. Daghemmet är beläget på Arabiastranden. Daghemmet har ett nära samarbetet till Sesams förskola som använder samma gård. Alla grupper går regelbundet på promenader i näromgivningen, men kan även åka på längre utfärder med buss och spårvagn. Daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio, mia.julin-lumio@hel.fi, 0931044813. Vice föreståndare Nora Romantschuk, nora.romantschuk@hel.fi, tfn 09 310 22 444.

Kontaktuppgifter

Parisgatan 4, 00560 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 56310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Mia Julin-Lumio
+358 9 310 44813
mia.julin-lumio@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Nora Romantschuk
+358 9 310 22444
nora.romantschuk@hel.fi

1-2 åringar
Ankaret
olika åldrar i gruppen
Fyrar
3-5 åringar
Kompasser
1-2 åringar
Roder

Plats

Parisgatan 4, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)