Kaupungin organisaatiokaavio

Valtuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan joko valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä. Helsingin kaupungin hallinnollinen organisaatio.

Kaupunginvaltuusto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaupunginhallitus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

(Pormestari, neljä apulaispormestaria ja 10 jäsentä)

Keskushallinto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaupungin johtoryhmä käsittelee poliittisen ja operatiivisen toiminnan yhteensovittamista koskevia kysymyksiä kuten strategian toteuttamista ja edunvalvontaa sekä pormestarikunnan toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä.

Kaupungin johtoryhmä