Hyppää pääsisältöön

Kaupungin päätöksenteko

Voit tutustua siihen kuka Helsingissä tekee päätöksiä, miten päätöksenteko etenee ajatuksesta toimeenpanoon. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. 

Kaupunginvaltuusto

 

Valtuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan joko valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä. Helsingin kaupungin hallinnollinen organisaatio 1.2.2022. Organisaatiokaavio uusitaan loppuvuoden 2022 aikana ja tiedot tuodaan jatkossa suoraan tietokannasta.