Johtoryhmätyöskentelyn uudistettu malli

Kaupungin johtoryhmä ohjaa kaupungin strategiseen ja kokonaisjohtamiseen liittyvien merkittävien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu joka toinen tiistai ja tarvittaessa useammin.

Kaupungin johtoryhmän jäsenet

 • pormestari Juhana Vartiainen (puheenjohtaja)
 • kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula (varapuheenjohtaja)
 • kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki
 • kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski
 • kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas
 • kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen
 • sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari Daniel Sazonov
 • sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen
 • henkilöstön edustaja Päivi Salmén-Gren, jonka varahenkilönä on Stefan Loman

Vakinaisina asiantuntijoina sihteeristö, viestintäjohtaja ja pormestarin esikunta.

Virkajohdon foorumi

Virkajohdon foorumi (ns. operatiivinen johtoryhmä) käsittelee kaupunkiyhteiseen johtamiseen, kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyviä operatiivisia asioita. Samalla se ohjaa ja valmistelee kaupunginhallitukseen ja sen jaostoihin meneviä asioita. Virkajohdon foorumi kokoontuu joka toinen tiistai ja tarvittaessa useammin.

Virkajohdon foorumin jäsenet:

 • kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula (puheenjohtaja)
 • toimialajohtajat Juha Jolkkonen, Ville Lehmuskoski, Satu Järvenkallas ja Juha Ahonen.
 • rahoitusjohtaja Tuula Saxholm
 • elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva
 • henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi
 • strategiajohtaja Markus Kühn
 • viestintäjohtaja Liisa Kivelä
 • hallintojohtaja Kirsi Remes

Vakinaisina asiantuntijoina konserniohjauksen päällikkö (asialistan perusteella) ja sihteerinä kansliapäällikön kaupunginsihteeri.

Laajennetun johdon foorumi

Laajennetun johdon foorumi ohjaa ja valmistelee organisaation keskeisten tavoitteiden ja niiden toimeenpanon kaupunkiyhteistä johtamista. Laajennettu johdon foorumi kokoontuu keväällä ja syksyllä sekä tarvittaessa teemakohtaisesti.

Laajennetun johdon foorumin jäsenet:

virkajohdon foorumi

toimialojen palvelukokonaisuuksien johtajat

liikelaitosten toimitusjohtajat

nimetyt Kanslian johtotehtävissä olevat henkilöt

henkilöstön edustajat

Sihteeristö

Ylimmän johdon ryhmien apuna on yhteinen sihteeristö Antti Leino, Suvi Rämö, Reetta Sariola, Riikka Henriksson ja Ilkka Eerola.