Kriisipäivystys

Kriisipäivystys antaa kriisiapua helsinkiläisille ja Helsingissä oleskeleville esimerkiksi onnettomuudessa, väkivaltatilanteessa tai läheisen kuoltua äkillisesti.

Kriisipäivystys auttaa äkillisissä, vakavissa kriisitilanteissa, jollaisia voivat olla esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, tulipalo tai muu onnettomuus, väkivallan kohteeksi joutuminen tai vakava vammautuminen tai sairastuminen.

Kriisiapu on kasvokkain ja puhelimitse annettavaa lyhytkestoista apua. Neuvomme ja ohjaamme sinua tilanteessa eteenpäin ja arvioimme jatkohoidon tarpeen.

Voit ottaa yhteyttä meihin myös silloin, kun huomaat jonkun muun tarvitsevan kiireellistä apua.

Palvelumme on maksutonta.