Hyppää pääsisältöön

Itsemääräämisoikeus ja puolesta asiointi

Itsemääräämisoikeus eli oikeus päättää omista asioista pysyy perusoikeutenasi ikääntyessäkin.

Tällä sivulla

Jos haluat, voit antaa läheisellesi luvan asioida puolestasi terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. 

Lisäksi voit varmistaa itsemääräämisoikeuden ja oman tahtosi toteutumisen tulevaisuudessakin tekemällä hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen.

Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Voit antaa läheisellesi luvan asioida puolestasi terveydenhoitoon tai sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa Maisassa. 

Kohdassa Tietojen käsittely -> Puolesta-asiointi ja laitteet voit määritellä, miten laajat oikeudet haluat antaa. Oikeudet koskevat Helsingin kaupungin palvelujen lisäksi HUS:n terveyspalveluja.

  • Täydet oikeudet: Valtuutetulla on samat oikeudet kuin sinulla itselläsi. Hän voi nähdä diagnoosisi ja reseptisi sekä lähettää viestejä terveydenhuollon ammattilaisille, tehdä ajanvarauksia ja uusia reseptejä. 
  • Vain lukuoikeus: Valtuutettu näkee kaikki tietosi, mutta hän ei voi varata aikoja, uusia reseptejä tai lähettää viestejä.
  • Ajanvaraus ja viestintä -oikeudet: Valtuutettu voi varata puolestasi aikoja ja lähettää viestejä, mutta hän ei näe esimerkiksi diagnoosejasi tai lääkityslistaa.

Luvan jälkeen valtuutettu voi hoitaa asioitasi sähköisesti, puhelimitse tai paikan päällä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä. 

Siirry Maisaan

Jos sinulla ei ole älypuhelinta tai sähköinen asiointi on sinulle hankalaa, voit täyttää puolesta-asiointilomakkeen ja viedä sen terveysasemallesi, jossa terveydenhuollon ammattilainen kirjaa tiedot potilastietojärjestelmään.

Täytä ja tulosta Sähköisen asioinnin käytän sopimus / suostumus -lomake (pdf)

Jos haluat antaa puolesta-asioinnin luvan läheisellesi vain apteekkiasioita varten, voit tehdä sen Omakannassa.

Siirry Omakantaan

 

Kuva: Sakari Röyskö

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voit päättää, miten henkilökohtaisia asioitasi hoidetaan tulevaisuudessa. Voit määritellä, mitä asioita valtuutettu hoitaa ja kuinka hänen toimintaansa valvotaan. Valtuutus otetaan käyttöön vain siinä tapauksessa, että et enää itse pysty hoitamaan asioitasi.

Tutustu edunvalvontavaltuutukseen Suomi.fi:ssä

Miten turvaan tahtoni toteutumisen -opas (pdf)

Hoitotahto

Voit tehdä hoitotahdon sellaisen tilanteen varalle, jossa et pysty tekemään hoitoasi koskevia päätöksiä esimerkiksi vakavan sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Voit esimerkiksi kieltäytyä jostain hoitotoimenpiteestä tai kertoa hoivaan liittyvistä toiveistasi.

Hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta ja helpottaa sinua hoitavien työtä. Hoitotahto velvoittaa sinua hoitavia henkilöitä.

Voit laatia hoitotahtosi Omakantaan, josta sinua hoitavat henkilöt näkevät sen. Voit myös kirjoittaa hoitotahdon paperille tai täyttää hoitotahtolomakkeen, tulostaa sen ja pyytää terveydenhuollon ammattilaista tallentamaan sen potilastietojärjestelmään. 

Jos sinulla on kysymyksiä hoitotahdon tekemisestä tai haluat ilmaista hoitotahtosi suullisesti, ota asia puheeksi sinua hoitavan sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen kanssa.

Lue lisää hoitotahdosta THL:n sivuilta

Lue, miksi hoitotahtoa tarvitaan Terveyskirjaston sivuilta

Tutustu hoitotahtolomakkeeseen Muistiliiton sivuilla