Träning: Från närståendevårdare till närstående

Träningen Från närståendevårdare till närstående ger dig stöd när din närstående ska flytta eller har flyttat till ett vårdhem.

Målet med träningen Från närståendevårdare till närstående är att ge närståendevårdaren stöd i den nya livssituationen. Träningen är avsedd för närståendevårdare, vars äldre närstående ska flytta eller har flyttat till långtidsvård utanför hemmet.

I träningen diskuterar vi frågor som är viktiga för deltagarna, såsom känslor, välbefinnande, ork och att lämna ifrån sig vårdansvaret för den närstående.

Träningen består av fem träffar. För att anmäla dig till träningen, kontakta verksamhetscentret för närståendevård.

Träningen Från närståendevårdare till närstående ordnas av Helsingfors stad i samarbete med anhörigföreningen Omaisena edelleen ry.

Serviceställen

Norra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Södra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Tölögatan 33, 00260 Helsingfors

Västra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Silvervägen 14, 00440 Helsingfors

Östra verksamhetscentret för närståendevård

Adress: Kvarnfärdsvägen 4, 00920 Helsingfors