Hoitovaihtoehdot omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikana

Omaishoitajan vapaat voidaan järjestää omaisen kotona tai palvelutalossa.

Omaishoitajana sinulla on lakisääteinen oikeus pitää 2-3 vuorokautta vapaata niinä kuukausina, kun sinulle maksetaan omaishoidon tukea.

Kun olet vapaalla, läheisestäsi huolehtii esimerkiksi sijaisomaishoitaja. Sijaisomaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.

Voimme järjestää vapaapäiviesi aikaisen hoidon myös lyhytaikaishoitona kaupungin omassa tai kaupungin hyväksymässä yksityisessä palvelutalossa palvelusetelillä, päivätoimintana tai kotiin annettavana hoitona palvelusetelillä. Muun kuin sijaisomaishoitajan antama hoito vapaapäiviesi aikana on maksullista.

Sovi vapaan järjestämisestä omatyöntekijäsi kanssa. Teemme lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon järjestämisestä päätöksen.

Lakisääteisten vapaiden toteuttamisvaihtoehdot

Omaishoitajana ehdotat itse sijaisomaishoitajaa. Sijaisomaishoitaja hoitaa hoidettavaa joko hoidettavan tai sijaisomaishoitajan kotona. Sijaisomaishoitaja voi olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Arvioimme, onko sijaisomaishoitaja sopiva tehtävään.  

Sijaisomaishoitajaa koskevat samat oikeudet kuin varsinaista omaishoitajaa. Hänellä on myös samat velvollisuudet kuin varsinaisella omaishoitajalla.  

Teemme sijaisomaishoitajan kanssa kirjallisen sopimuksen.  

Jos haluat järjestää vapaapäiväsi sijaisomaishoitona, ota yhteyttä omatyöntekijääsi. 

Lyhytaikaishoito tarkoittaa sitä, että omaishoitajan vapaapäivien aikana hoidettava on joko kaupungin omassa tai yksityisessä palvelutalossa. Lyhytaikaishoito voi olla myös osavuorokautista, eli hoito kestää joko päivän tai yön ajan. 

Lyhytaikaishoito on maksullista. 

Siirry hinnastoon

Voit saada lyhytaikaishoitoa varten myös palvelusetelin. Silloin valitset kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista itse sopivan yksityisen palvelutalon. Palveluntuottaja laskuttaa sinulta omavastuuosuuden. Tutustu palvelustelituottajiin palse.fi-palvelussa kohdassa Helsingin sosiaali- ja terveystoimi -> Ikääntyneiden omaishoidon tuen lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä.

Siirry palse.fi:hin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sovi lyhytaikaishoidosta omatyöntekijäsi kanssa. 

Jos haluat järjestää vapaasi kotiin annettavana hoitona, saat hoitoa varten palvelusetelin. Kotona annettavassa hoidossa yksi lakisääteinen vapaavuorokausi vastaa 12 tuntia. Jos sinulla on kolme lakisääteistä vapaata kuukaudessa, käytössäsi on 36 tuntia hoitoa kuukaudessa. Jos sinulla on kaksi vapaata, käytössäsi on 24 tuntia hoitoa kuukaudessa. Voit käyttää vapaatunnit haluamissasi jaksoissa. 

Teet sopimuksen Helsingin kaupungin hyväksymän palveluntuottajan kanssa. Palvelun tuottaja laskuttaa sinulta omavastuuosuuden aina silloin, kun 12 tuntia on tullut täyteen.

Tutustu palvelusetelituottajiin palse.fi-palvelussa kohdassa Helsingin sosiaali- ja terveystoimi -> Ikääntyneiden yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito.

Siirry palse.fi:hin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)