Humanekologi

Tack vare Tölö gymnasiums ställning som specialiseringsgymnasium erbjuder vi humanekologi, ett ämne du inte kan läsa i någon annan skola i Finland.

Varje humanekologistuderande avlägger minst 24 studiepoäng i humanekologi varav 14 studiepoäng är obligatoriska. Ett av de obligatoriska studieavsnitten är ett slutarbete. De övriga tio studiepoängen inom humanekologi är valbara. Resten av de minst 150 studiepoängen du behöver för att få gymnasiets avgångsbetyg utgörs av nationella och skolvisa gymnasiekurser. 

Mål för undervisningen i humanekologi

Studierna i humanekologi ska ge de studerande en bred insikt om sambanden mellan människa, miljö och samhälle. Avsikten är att motverka den splittring och fackindelning som präglar samhället vi lever i. Studieavsnitten som ofta kompletterar och fördjupar andra skolämnen visar hur vi kommit dit vi nu är, hur vi påverkas av vår historia, miljö och kultur och hur vi i vår tur kan påverka dessa. Exkursioner, resor, gäster och gästföreläsare är en viktig del av undervisningen.

Kurserna indelas i fyra delområden: 

 • Miljö och natur 
 • Samhällets utveckling 
 • Kulturgeografi 
 • Praktiska färdigheter 

Obligatoriska och valbara fördjupade studieavsnitt

1. Människans och kulturernas utveckling 

 • Människans förhistoria
 • Förutsättningar för kultur hos människan och hennes närmaste släktingar 
 • Försörjningskulturer från jägare och samlare till dagens högenergisamhälle

2. Resurserna. Vad lever vi av? 

 • Studier av tidigare högkulturer och deras förhållande till sina naturresurser
 • Kampen om jord, vatten och andra naturresurser idag. Urbefolkningarna som symbol för orättvist resursutnyttjande
 • Skogen – Finlands viktigaste naturresurs

3. Krig och konflikter i världen

 • Aktuella krig och konflikter i världen 
 • Varför uppkommer konflikter och hur kan vi lösa dessa?
 • Omvärldens roll i konflikter 

4. Staden, människans ekosystem

 • Städernas historia från Akkad och Ur till dagens megalopoler 
 • Ekologiska utopier, urbanekosystem och hållbar stadsplanering 
 • Stadsplanering i praktiken: i Finland och i andra länders storstäder

5. Hur tål ett ekosystem att utnyttjas?

 • Vad gör skogsbruk åt skogen och vad gör fisket åt haven? 
 • Hur ser man på miljöproblem i olika delar av världen? 
 • De studerande övar sig på att sammanställa och behandla information och undervisa varandra och utomstående 

6. Hur jag kan påverka samhället 

 • Hur kan jag påverka min omgivning? 
 • Enskilda aktivister och medborgarorganisationer verksamma i Finland presenterar sig 
 • Grupparbeten kring samhällsaktuella teman 

7. Slutarbete 

Alla studerande på humanekologiska linjen avslutar sina studier i humanekologi med ett slutarbete som kan vara teoretiskt eller praktiskt. Målet är att den studerande visar att hen kan utföra ett omfattande självständigt och självvalt projekt. 

Exempel på valbara fördjupade studieavsnitt

 • Teknik och framtid 
 • Naturvård och artkännedom  
 • Världsfilm
 • Global ekonomi och fattigdom  
 • Omvärldsbevakning 
 • Krig och fred i naturen

Inom ramen för årsvisa teman erbjuds t.ex.

 • Afrika   
 • Asien (Mellanöstern, Indien, Kina)
 • Swahili 
 • Arabiska, hindi eller mandarin 

Exempel på tillämpade studieavsnitt

 • Readings in Human Ecology 
 • Mat för en fattig studerande 
 • Socialt arbete 
 • Stadsodling
 • Förlorad kunskap (hantverk, fiske mm.)
 • Drama 
 • Second hand design