Studentdimission 3.6.2023 kl. 11.00

Vårens studentdimission äger rum på Bio Rex, Mannerheimvägen 22-24, lördagen den 3.6.2023 kl. 11.00.

De blivande studenterna har en övning inför dimissionen på samma plats fredagen den 2.6 kl. 16.15. Då ska studentmössan tas med, försedd med tydlig namnlapp inne i kullen.

På grund av att utrymmet är begränsat kan varje student bjuda in högst två gäster. Biljetterna delas ut på fredagen vid övningen.