Kopior av avgångs- och skiljebetyg, beställning

Du kan beställa kopior av avgångs- och skiljebetyg från grundskolan (från år 1996 och framåt) och från gymnasiet (från år 2006 och framåt) från arkivet vid sektorn för fostran och utbildning.

1. Fyll i blanketten och skicka den till fostrans- och utbildningssektorns arkivet om du vill beställa
- avgångs- eller skiljebetyg från grundskolan (från år 1996)
- avgångs- eller skiljebetyg från gymnasiet (från år 2006)

2. Skicka blanketten som säker e-post till arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi ELLER som brev till Fostrans- och utbildningssektorns arkivet PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Ladda ned PDF-blanketten innan du fyller i den.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

1. Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektorn tar emot och behandlar beställningen.
2. När beställningen är färdig meddelas detta på webbplatsen asiointi.hel.fi
3. Man kan hämta kopian från fostrans- och utbildningssektorns arkivet (Töysägatan 2 D, Vallila, 00510 Helsingfors) eller den kan skickas mot postförskott.

Kopior av avgångsbetyg, beställning

Du kan beställa kopior av avgångs- och skiljebetyg från grundskolan (från år 1996 och framåt) och från gymnasiet (från år 2006 och framåt) från arkivet vid sektorn för fostran och utbildning i pdf-format.

Handläggningstid

Handläggningen tar i allmänhet 5-10 dagar.

Giltighetstid

Beställningen gäller tills betygskopian har framställts.

Ytterligare upplysningar

Nyare betyg från yrkesläroanstalter får man direkt från skolan, äldre betyg (före år 2012) har redan överläts till Helsingfors stadsarkivet. Vid behov kan Hakutoimisto på Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto hjälpa att hitta betyget.
Kopior av avgångsbetyg utfärdade före 1996 kan man beställa från stadsarkivet (stadsarkivets respons). Kopior av avgångsbetyg från gymnasiet utfärdade före 2006 får man direkt från skolan. Om du behöver en duplikat av studentbetyg du kan beställa det från Studentexamensnämnden, tfn 0295 338 200.

Länkar

Fyll i blankett

Kopior av avgångs- och skiljebetyg

Ladda ned PDF-blanketten innan du fyller i den.

Serviceställen

Fostrans- och utbildningssektorns tjänsterådgivning

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hakijapalvelut

Adress: Industrigatan 23, 00510 Helsingfors