Hoppa till huvudinnehåll

Fostrans- och utbildningssektorns kontaktuppgifter

Postadress: PB 51300, 00099 Helsingsfors stad.   
Besökadress: Töysänkatu 2 D. 
Växel: 09 310 8600 (vardagar 8–16).

Fostrans- och utbildningssektorns kontaktuppgifter, respons och kundtjänst.

På den här sidan

Fostrans- och utbildningssektorns tjänsterådgivning

Rådgivningen svarar på frågor om småbarnspedagogik, daghem, familjedagvård, lekparker, grundskolor, gymnasieskolor och yrkesutbildning. Rådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10–12 och 13–15 på telefonnumret 09 310 44986 eller på tisdagar och torsdagar på adressen Töysägatan 2 D. Om du vill ha personlig rådgivning på Töysägatan övriga vardagar, kan du ringa och boka en tid.

Rådgivningen betjänar på torsdag 23.3. exceptionellt klocka 11-12 och 13-15.

Du kan skicka frågor per e-post till rådgivningen på koulutusneuvonta@hel.fi

Skicka dock inte personliga uppgifter, såsom personbeteckning, per e-post.

Du kan be att få tolkning vid rådgivningstillfället, om du inte behärskar finska eller engelska. Du kan beställa en tolk till rådgivning som ges per telefon eller till ett personligt rådgivningsmöte. Det finns rikligt med språkalternativ för tolkning, bland annat arabiska, kinesiska, swahili, thai och ryska.

Du kan lämna papperspost i brevlådan bredvid ytterdörren vid Töysägatan 2 eller till vaktmästaren i aulan.

Servicehandledning för småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Servicehandledningen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning vägleder och ger vid behov råd om frågor kring ansökan per e-post: varepalveluohjaus@hel.fi eller per telefon: 09 310 80488 . Läs mer om servicehandledningen.

Engelskspråkiga och tvåspråkiga tjänster

Vi betjänar familjer som är intresserade av engelskspråkig och tvåspråkig utbildning samt dagvård och förskoleundervisning på andra språk per e-post och telefon. Du kan också skicka en begäran om tidsbokning per e-post.

eduguidance@hel.fi
Tfn 09 310 76965

Vi betjänar på finska och engelska.

Rådgivning och användarstöd för e-tjänsterna och Asti

Tfn 09 310 88800 (mån.–fre. kl. 8–18)

Användarstödet för Helsingfors stads e-tjänster ger även rådgivning om e-tjänsten Asti. På grund av datasäkerhetsskäl ser supporten inte dina uppgifter och inte heller uppgifter om ansökan eller den sökande.

Arbetarinstituten

Helsingfors finskspråkiga arbetarinstitut: Tfn 09 310 88610 ,  Helsingin työväenopistos webbplats 
Helsingfors Arbis: Tfn 09 310 49494 ,  Helsingfors Arbis webbplats 

Ansökningsbyrån vid Stadin ammattiopisto

Tfn 09 310 89318
Ansökningsbyrån vid Stadin ammattiopistos webbplats  

Kontaktuppgifter för media

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen avseende sina egna tjänster och sitt beslutsfattande.

Sektorernas kontaktpersoner för media

Arkiv 

tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi    
Kopior av ett avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet kan beställas via Helsingfors stads e-tjänster

Registratorskontoret

Registratorskontoret finns i stadshuset på Norra Esplanaden 11–13.

Registratorskontoret

Telefonnummer

I tjänsten Numerot.hel.fi finns telefonnumren till Helsingfors stads sektorers telefonväxlar och viktigaste enheter. I tjänsten finns även telefonnummer till stadens anställda, i den omfattning som respektive sektor fastställt.

Numerot.hel.fi

E-postadresser

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@hel.fi .