Uimavesiluokat ja uimavesiprofiilit

Helsingin uimavesien laatua valvotaan uimakausien aikana. Uimarannoista on laadittu uimavesiprofiilit, joissa on tietoa rannasta ja uimaveden laatuun mahdollisesti vaikuttavista riskeistä.

Uimarantojen veden laatu luokitellaan neljään luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Jos uimavesiluokka heikentyy tyydyttäväksi tai huonoksi, viranomaiset tekevät selvityksiä veden laatuun vaikuttavista tekijöistä ja päättävät mahdollisista toimenpiteistä ja uintirajoituksista.

Katso Helsingin uimarantojen uimavesiluokat vuosilta 2014–2023 (pdf)

Mikä vaikuttaa uimaveden laatuun?

Luonnonvesissä on normaalisti pieniä määriä ulosteperäisiä mikrobeja, jotka ovat peräisin muun muassa maaperästä, linnuista ja vesieläimistä. 

Uimavesi ei ole koskaan juomakelpoista, mutta siinä on turvallista uida, jos bakteerien määrä on pieni. Jos bakteerien määrä kasvaa, on uimareilla suurempi riski sairastua uimaveden takia.

Esimerkiksi Escherichia coli -bakteeri ja suolistoperäiset enterokokit voivat nieltynä aiheuttaa suolistoinfektion ja vatsataudin kaltaisia oireita. Helsingin uimarantojen vedestä otetaan säännöllisesti vesinäytteitä, joista tutkitaan näiden bakteerien määrää.

Sinileviä eli syanobakteereita esiintyy Helsingin uimavedessä. Ne voivat aiheuttaa ihmisille ja eläimille myrkytysoireita, kuten pahoinvointia, kuumetta tai iho-oireita.

Lisätietoja uimarantojen veden laadusta voit kysellä sähköpostilla: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Uimavesiprofiilit

Yleisistä uimarannoista on laadittu lakisääteiset uimavesiprofiilit.

Profiileissa on yleistä tietoa uimarannasta esimerkiksi uimarannan varustukseen, palveluihin ja käyttöön liittyen. Lisäksi uimavesiprofiileista saa tarkempaa tietoa uimaveden laadusta sisältäen arvioinnin haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä.

Pienistä yleisistä uimarannoista ei laadita uimavesiprofiileja.