Kontinuerlig ansökan

Tölö gymnasium har en ledig studieplats på allmänna linjen i årskurs 1.  Ansökan görs i Studieinfos kontinuerliga ansökan under tiden 2.10.2023 kl. 08:00 - 8.10.2023 kl. 23:59. Grundskolans avgångsbetyg bifogas i ansökan.

Länk till Studieinfo(Länk leder till extern tjänst)