Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Vi erbjuder stöd, handledning och behandling i särskilda frågor om intellektuell funktionsnedsättning.
Bild: Natalia Tiainen

Alla våra tjänster är avgiftsfria och tillgängliga inom specialomsorgen i Helsingfors. Klientrelationen baserar sig på ansökan till socialvården och på ett beslut från funktionshinderservicens socialarbete.

Vi tillhandahåller en del av vår service med köptjänster.

Telefontid må, ti, to o. fre kl. 9-11 på numret 09 310 40400

Betjäning på svenska ti och to kl. 10-12 numret 09 310 40401

Kontaktuppgifter

Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 8.00-16.00

finska, svenska
PB 6461, 00099 Helsingfors stad

Ankomstanvisningar 

Polikliniken för utvecklingsstörningar finns i A-huset i Sofielund, i en stor gul byggnad på backen. Den huvudsakliga servicepunkten och mottagningarna finns på våning 2. Fysioterapin och ergoterapin finns på våning 3.  

Det är lätt att komma till polikliniken för utvecklingsstörningar med egen bil eller kollektivtrafik. Du når polikliniken från Backasgatan, Storängsgatan eller Sofielundsgatan. Du måste klättra uppför backen om du kommer från Storängsgatan och Backasgatan.   

Endast från Sofielundsgatan kan man kan köra in på gården med bil. På gården finns tre två timmars parkeringsplatser samt två parkeringsplatser som är försedda med rullstolsmärket. Du kan även parkera din bil på Sofielundsgatan. På enhetens anslagstavla finns vid behov parkeringslappar, men i praktiken kan endast kunder och stadens personal parkera på tomten.  

Det är lätt att ta sig in med rullstol. Ytterdörrarna vid huvudingången öppnas automatiskt. Efter vindfånget ta sedan dörren till vänster som öppnas när du trycker på knappen. Gå in genom dörren, sedan till höger och ta hissen till andra våningen.  

På andra våningen finns bilder som guidar från väntrummet och wc.  

Vänta på att bli inkallad i vårt väntrum. Personalen tar dig emot och hämtar dig i väntrummet när mottagningen börjar. 

Plats

Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg som svänger med räcken på båda sidorna.
 • På rutten finns en över 6 m lång ramp med en avsats med räcken på båda sidorna.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg som svänger med räcken på båda sidorna.
 • Vid ingången finns en över 6 m lång ramp med avsats med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på plan 2.
 • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.
 • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på samma plan som servicestället. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.