Luukin ulkoilualue

Pääkaupunkiseudun suosituimpiin ulkoilualueisiin kuuluvan Luukin ydin on ulkoilumajana toimiva vanha kartano pihapiireineen. Alueen kokonaispinta-ala on yli 900 hehtaaria ja alueella on 20 hehtaaria liito-oravametsiä. Luukin ulkoilualue sijaitsee Espoossa Porintien molemmin puolin, n. 23 kilometrin päässä Helsingin keskustasta.
Kolme henkilöä metsän reunala vesistön rannalla.
Kuva: Konsta Linkola

Mitä voit kokea Luukissa?

Alueella on viitoitettuja ulkoilureittejä, joista 15 kilometriä on kivituhkapintaisia ja 7 kilometriä luonnonpohjaisia.  Luontopolkuja on 8,5 kilometrin verran. Alueella on myös kiintorastiverkosto ja koirahaka.

Seitsemän lammen reitti

Luukin luontopolku antaa tietoa alueen metsäluonnosta, sen hoidosta ja suojelusta sekä alueen paikallishistoriasta. Valittavana on kaksi polkuvaihtoehtoa: pidempi 9 kilometriä pitkä ja lyhyempi 6 kilometrin polku. Alkumatka on molemmilla poluilla yhteinen. Pidempi reiteistä kulkee seitsemän lammen kautta. Patikoinnin aikana voi tutustua vaihteleviin maisemiin kuten pieniin lampiin, kallioihin, lehtoihin ja soihin. Lyhempi reitti kulkee lähes koko matkan luonnonsuojelualueella ja pidempikin lenkki noin kolmanneksen pituudestaan. 
 
Matkalla kulkijaa ohjaavat käpytunnuksella varustetut luontopolkuviitat ja kullakin kohteella numeroitu kohdetaulu. Reitti kulkee ulkoilupolkuja pitkin ja on muutamia jyrkkiä mäkiä lukuun ottamatta helppokulkuinen. 
 
Luukin luontopolku (sijainti kartalla)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Luukin ladut 

Golflatu 3,4 km, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Peltolatu 2,6 km, sijainti kartalla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Luukin latujen kunto (Ulkoliikuntakartta) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Hiihtomaja, Luukin kartano, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

 

Keittokatokset ja tulipaikat

Ulkoilualueella on 7 keittokatosta . Tulenteko on sallittu vain keittokatoksissa ja rakennetuilla tulipaikoilla. Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa tulen saa tehdä vain keittokatoksessa.  

Luukin keittokatokset, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luukin kartano

Alueen ulkoilijoita palvelee ulkoilumajana toimiva vanha Luukin kartano ympäristöineen. Kartano on kesäkauden ulkopuolella auki vain viikonloppuisin.  Kartanon tiloja, tilaussaunan, kokoustiloja ja juhlasalin voi varata esimerkiksi juhlatilaisuuksia varten. 
Luukin kartano(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

WC

Luukin kartanon päärakennuksen läheisyydessä olevan uimapaikan saunarakennuksesta löytyy WC-tilat. 

 

Luukin kartanon päärakennuksen läheisyydessä on uimaranta, lasten leikkikenttä ja pelikenttiä.  
Luukinjärven uimaranta, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Beach Volley -kenttä, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Uimarannat

Luukin kartanon päärakennuksen läheisyydessä Luukinjärven rannalla on uimaranta. Uimarannalla on hiekkaranta, kylmävesisuihkut ja pukukopit. Saunarakennuksesta löytyy WC-tilat.  Luukin alueella on useita uimapaikkoja. 

Luukin uimarannat, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Ulkoliikuntakartalta löydät kesäkaudella ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun uimarantojen kunnosta, sinilevätilanteesta ja veden lämpötilasta. 

Ulkoliikuntakartta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Saunat

Luukin kartanon yhteydessä toimii tilaussauna.
Tiedustelut: Luukin kartano(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ulkokuntoilupaikat

Luukin alueella on useita ulkokuntoilupaikkoja, joissa on monipuoliset ulkokuntoiluvälineet. 
Ulkokuntoilupaikat, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Golf

Alueella on kaksi golfkenttää, Luukki ja Lakisto. Niitä ylläpitää Suur-Helsingin Golf (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  
 
Suur-Helsingin Golf Luukki (sijainti kartalla)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Suur-Helsingin Golg Lakisto, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kalastus

Virkistyskalastus on sallittu alueen lammilla ja järvillä, joissa on luonnonvarainen kalakanta. Kaitalammen ja Halkolammen kalapaikoilla voi pyytää kirjolohta ynnä muuta jalokalaa Luukin kalastuskunnan luvalla.  Luvat myydään täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luukin kalastuspaikat, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Hiihtoladut

Luukista löytyy runsaasti viitoitettuja ulkoilureittejä. Talvella alueen reitit ovat hiihtolatuina.

Luukin ladut, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Hiihtomaja, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Luukin latujen kunto (Ulkoliikuntakartta) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yöpyminen

Luukin kartanon yhteydessä toimii matkailuvaunualue(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Matkailuvaunualueella on 48 paikkaa päärakennuksen läheisyydessä, ja alueella on käytössä pesu- ja pyykinpesutilat sekä sähkö. Talvikäyttö on myös mahdollinen. 

Luukin matkailuvaunualue (sijainti kartalla)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Seitsemän lammen reitti

Luukin luontopolun pidempi reitti kulkee seitsemän lammen kautta. Patikoinnin aikana pääsee tutustumaan vaihteleviin maisemiin kuten pieniin lampiin, kallioihin, lehtoihin ja soihin. Retken ensimmäiset vastaantulevat lammet ovat Hepolampi ja Kierlampi.  Hauklammen kohdalta lyhyempi polku tekee kierroksen lammen ympäri ja palaa takaisin Luukin kartanolle. Pidempi reitti jatkuu Mustalammen kautta Väärälammelle.  Väärälammen jälkeen on mahdollista pysähtyä Halkolammen tulentekopaikalle. Luontopolun viimeinen lampi on Kaitalampi, jossa voi halutessaan virkistäytyä pulahduspaikalla. 

Luukin luontopolku (sijainti kartalla)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luukin laaja metsäalue kuuluu Nuuksion järviylänköön. Alueen pinta-ala on noin 620 hehtaaria, alueelle mahtuu myös 20 hehtaaria liito-oravametsää. Luukin ulkoilualueen luontoon vaihtelua tuovat useat pienet lammet sekä pohjois-eteläsuuntaiset suot. Metsät ovat monipuolisia karuista kallioista pienalaisiin lehtoihin. Luukin koillis- ja luoteisosissa sijaitsevat laajat luonnontilaisina säilytettävät metsäalueet: Kaitalammen ja Luukin aarnialueet. 

Luukin luonnonsuojelualue 

Luukin ulkoilualueella sijaitsee noin 140 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue, joka valtaosiltaan kuuluu Natura 2000 -verkostoon, vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja valtakunnallisesti arvokkaaseen Käärlammen kallioalueeseen. Vihdintien pohjoispuolella oleva alue rajautuu koillisosastaan Nuuksion kansallispuiston erillisalueeseen, johon puolestaan kuuluu mm. Koivulan lehtopurolaakso.  

Luukin luonnonsuojelualueet, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
 
Luonnonsuojelualueelle on luonteenomaista Nuuksion järviylängölle ominainen kalliomänniköiden ja -jyrkänteiden sekä rehevien purolaaksojen ja kapeiden soiden ja lampien vuorottelu. Metsätyypit vaihtelevat karuista kalliomänniköistä tuoreisiin ja lehtomaisiin, kuusivaltaisiin metsiin. Alueen pohjoisosassa on laajemmin lehtoa. Eliölajisto on runsas ja siihen kuuluu useita uhanalaisia tai harvinaisia vanhan metsän lajeja, kuten liito-orava ja eräitä kääpiä. Alueen ulkoilureitti toimii myös luontopolkuna, jonka varrella on alueen luonnosta kertovia opasteita.  

Yleiset säännöt

Talvisin muista latuja koskevat säännöt: älä kävele laduilla tai vie koiria laduille. Kuntoreitit ovat kielletty koirilta myös lumettomaan aikaan.

Noudata kaikilla ulkoilualueilla jokaisenoikeuksia ja järjestyssääntöjä ja liiku luonnossa vastuullisesti:

Luukin ulkoilualueella sijaitsee noin 140 hehtaarin laajuinen Natura -luonnonsuojelualue 
Luukin luonnonsuojelualueet, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Noudata Luukin luonnonsuojelualueella seuraavia sääntöjä 

  • Älä pidä irti koiria, kissoja tai muita lemmikkejä. 
  • Älä tee tulta, grillaa, telttaile tai leiriydy.  
  • Älä vahingoita kasveja, sieniä tai jäkäliä. 
  • Älä häiritse luonnonvaraisiä eläimiä tai hävitä pesiä.  
  • Maastopyöräily on kielletty merkittyjen reittien ulkopuolella. 
  • Voit poimia ruokasieniä ja marjoja. 

Alue ei ole esteetön. Suurin osa alueen reiteistä on kovapohjaisia ulkoilureittejä, mutta niillä on myös jyrkkiä mäkiä.

Ulkoilualueen palvelut kartalla

Alueella on ulkoilureittejä, kalastuspaikkoja, ulkokuntoilupaikkoja, Luukin kartano, matkailuvaunualue, keittokatoksia, uimapaikka, leikki- ja palloilukenttä ja golfkenttä.

Luukin ulkoilualueen palvelut kartalla. - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuvia Luukista

Ilmakuva Luukin ulkoilualueesta.
Kuva: KopterCam / Helsingin kaupunki
Henkilö levittämässä vilttiä nurmialueelle.
Kuva: Helsingin kaupunki
Ilmakuva metsäisestä rannasta ja laiturista.
Kuva: KopterCam / Helsingin kaupunki
Ilmakuva Luukin ulkoilualueen vesistöstä ja metsästä.
Kuva: KopterCam / Helsingin kaupunki