Centralparkens terrängcyklingsrutt

Centralparkens terrängcyklingsrutt är en 16 km lång rutt som är öppen för alla och går genom Centralparken. Rutten är markerad på träden med röda markeringar och är tillgänglig 1.5–30.11. Man kan också gå eller springa på rutten, men cykling är endast tillåten med terrängcykel.
Henkilö pyöräilee metsässä polkua pitkin.
Bild: Kuutti Heikkilä

Helsingfors stads 16 km långa terrängcyklingsrutt som är öppen för alla ligger i Centralparkens varierande skogsterräng. Rutten börjar norr om Dals ridplan, går genom Centralparken, passerar genom Långforsens och Tomtbackas skogsområde och slutar vid Svedängens friluftsstuga.  

Rutten är markerad på träden med röda vägmarkeringar och kan köras i båda riktningarna. Förutom terrängcykling är det också möjligt att gå eller springa på rutten. Cykling är endast tillåten med terrängcykel.  

En del av terrängcyklingsrutten går på friluftsleder och en del av cykelrutten korsar friluftsleder. Korsningarna är markerade med träpålar och ett rött ruttmärke.

Terrängcyklingsrutten är tillgänglig 1.5–30.11. Vid andra tillfällen underhålls inte cykelrutten och den är inte tillgänglig för cyklister. På vintern förvandlas en del av cykelrutten till ett skidspår som då används av skidåkare. Centralparken har ett omfattande nätverk av skidspår som korsar cykelrutten på flera ställen.  

Se Centralparkens terrängcyklingsrutt på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Se alla rutter i Centralparkens guidekarta (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Beskrivning av rutten och säkerhets instruktioner

Terrängcyklingsrutten kräver en medelhög nivå av körförmåga. Största delen av rutten är en stig på skogsmark. I vissa delar av rutten finns det krävande steniga upp- och nedförsbackar som är försedda med varningsskyltar och där cykeln kan ledas. Stigens stenighet och trädrötterna ökar också ruttens svårighetsgrad.  

Körning på rutten sker på egen risk. Försiktighet bör iakttas vid körning på de krävande delarna samt vid möten med andra motionärer. När man närmar sig andra motionärer är det artigt att använda ringklocka eller någon annan form av ljudsignal.  

Det finns varningsskyltar för korsningar med andra friluftsleder, och man bör sakta farten när man kommer till korsningarna. Särskilt vid korsningar med ridrutten måste försiktighet iakttas. I händelse av en olycka är alla skyldiga att hjälpa den skadade. 

Ruttens våtaste områden har förstärkts med grus och träbroar har byggts över diken. Cykling i Tomtbacka naturskyddsområde är endast tillåten på markerade rutter. Det rekommenderas att man håller sig till rutten även annanstans i Centralparkens område för att undvika slitage på naturen. Man ska undvika att åka runt våtmarker och låsa bromsarna vid bromsning längs rutten. Nedskräpning hör inte till Centralparkens natur.

Suomen latus etikett för terrängcykling (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Terrängscyklingsruttens GPX-spår

Måtten på GPX-spåret för Centralparkens terrängcyklingsrutt är inte exakta, men indikerar ruttens läge i terrängen på ett riktgivande sätt. Den bör användas med stöd av vägledningen i terrängen.

GPX-spår för Centralparkens terrängcyklingsrutt (filformat .gpx)

Underhåll av rutten

Om du märker fallna träd på rutten eller andra hinder för en säker användning av rutten, ge respons. Ett foto eller koordinater för platsen hjälper till att lokalisera punkten i terrängen.

Lämna respons(Länk leder till extern tjänst)