Fårholmens plankstig, den södra fågelplattformen

Till den södra fågelplattformen längs Fårholmens plankstig finns en hinderfri rutt längs en ramp.

Kontaktuppgifter

Lammassaaren lankkupolku, 00560 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska

Vad kan du uppleva på den södra plattformen längs Fårholmens plankstig?

Beundra utsikten från fågelplattformen. Utsikten syns också från en lägre nivå, eftersom en av plattformens väggar är gjord av glas.

Vårdåtgärder upprätthåller livsmiljöer

Från plankstigens södra plattform har man en direkt utsikt över den öppna ängen framför. Under våren och hösten samlas många migrerande vadarfåglar på ängen. Med hjälp av exakt optik kan du upptäcka till exempel dvärgbeckasiner i sumpmarken. På ängen häckar tofsvipor, rödbenor och gulärlor. Under betessäsongen kan du se kor och får som jobbar med att upprätthålla fågelvattnen genom sitt ätande. Den utvidgade delen av Fårholmens betesmark karakteriseras av låg växtlighet eftersom slåttermaskinen klipper bort bladvassen i slutet av sommaren.

Naturobservationer längs plankstigen

Den trädbevuxna holmen längs Fårholmens plankstig ekar på sommaren av näktergalens knäppande sång. Törnsångaren sjunger strävt och rytmiskt bland älggräset. Från fågelskådningsplattformen kan du observera överflygande skogsduvor. Skogsduvan häckar både på Fårholmen och Granholmen och deras kurrande läte kan höras in i augusti. I slutet av maj kommer får vandrarna längs plankstigen njuta av den överdådigt blommande vita ängsbräsman.

Ankomst till den södra plattformen längs Fårholmens plankstig

Du kan komma till Fårholmens plankstig och fågelskådningsplattformen från Gammelstadsforsen eller längs Matinkaari bro. Busshållplatser finns på Viksvägen 1 och Tavastvägen 159. Parkeringsplats för bilar finns i korsningen mellan Åminnevägen och Katarina av Sachsens gata (Katarina av Sachsens gata 11 och Åminnevägen 13). Bredvid parkeringen finns den tillgängliga torrtoaletten Helsingfors-dasset. Plankstigen som leder till Fårholmen börjar vid den södra delen av Borgnäs och rutten är skyltad.
 

Plats

Lammassaaren lankkupolku, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Sidans innehåll har utarbetas av Eero Haapanen.