Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet

Lomakkeet ovat pääosin pdf-muodossa.

Varhaiskasvatus

Esiopetus

Perusopetus

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koulujen ilta- ja vapaa-ajankäyttö 

Muut lomakkeet  

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Helsingin kaupungilla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla: Helsingin kaupungin tietosuojaselosteet.