Hyppää pääsisältöön

Mitä varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatus päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on maksullista. Maksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Maksuun vaikuttaa myös hoitoaika ja perheenne koko. Jos bruttotulonne ovat pienet, on varhaiskasvatus maksutonta. 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus ja 6-vuotiaiden lasten esiopetus ovat maksuttomia 4 tuntia päivässä. Maksu tarkistetaan vuosittain, ja sinun on aina ilmoitettava tulotietojen muutoksista. Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen.

Tällä sivulla

Varhaiskasvatusmaksun suuruus

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheenne koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Perhekoon määrittämisessä huomioidaan huoltajat (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Sulje

Perheen bruttotuloja ovat huoltajien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja niiden lasten tulot, jotka ovat mukana perheen kokoa määriteltäessä. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Tuloksi luetaan myös esimerkiksi korkotulot ja etuudet. Palkkatuloihin lisätään lomaraha noin 5 %. Tulona ei oteta huomioon muun muassa lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, asumistukea, opintotukea eikä aikuiskoulutustukea. Mikäli et ilmoita perheesi tuloja, peritään sinulta korkein varhaiskasvatusmaksu.

Sulje

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy etukäteen tehdyn palvelusopimuksen päivätuntimäärien mukaisesti. Sopimus tehdään vähintään viideksi kuukaudeksi. Sopimusta ei muuteta loma-ajoiksi.

Jos lapsesi on jatkuvasti ja säännöllisesti, viikoittain tai kuukausittain poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukaudesta, voit tehdä kirjallisen sopimuksen kokoaikaista hoitoa vähemmistä tunneista. Helsingissä voidaan sopia säännöllisiä vapaapäiviä 4-12pv/kk.

Katso alla olevasta taulukosta, miten maksu määräytyy päivätuntien mukaan

Maksun määräytyminen päivätuntien mukaan
Varhaiskasvatus Maksu Esiopetus ja varhaiskasvatus *) Maksu 2016 syntyneet Maksu

yli 7 h

100 % yli 7 h 65 % yli 7 h 65 %
6-vuotiaan esioppilaan lomamaksu,

yht. 7 – h/pv

90 %**)

esiopetus + päivähoito,
yht. 7–8 h/pv

60 %***)

esiopetus + päivähoito,
yht. 7–8 h/pv
60 %***)

yli 5 - max 7 h

80 %

yli 5 – max 7 h

40 % yli 5 – max 7 h 40 %

max 5 h

60 % max 5 h 20 % max 5 h 20 %

 *) Esiopetusta loma-aikana korvaavasta hoidosta peritään maksu.

**) koskee vain 6-vuotiaiden esiopetusikäisten maksua koulujen lomien aikana.

***) koskee vain 6-vuotiaita esiopetusikäisiä ja 5-vuotiaita esiopetuskokeilussa olevia lapsia

Vuorohoidon maksun määräytyminen päivätuntien mukaan
Vuorohoito h/kk Maksu
161- 100 %
101-160 80 %
61-100 60 %

 

Sulje

Jos lapsesi varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, sovi asiasta etukäteen lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.

Maksu muutetaan sopimuksen mukaisesta päivästä lukien ja siitä tehdään aina uusi päätös. Uusi sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Palvelun tarve voi muuttua esimerkiksi työn tai opiskelun muutosten vuoksi.

Sulje

Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli hoitosuhde on alkanut 1.10. tai sen jälkeen, peritään asiakasmaksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Perheen kokopäivähoidon maksu lasketaan seuraavan mallin mukaan:

 • Taulukosta perhekoon mukainen varhaiskasvatuksen vähimmäisbruttotuloraja/kk, joka vähennetään (keskimääräisistä) kuukausibruttotuloista.
 • Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10,7 % mukainen osuus = nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksu.

Perheen koko, tulorajat sekä bruttotulot alimmalle ja korkeimmalle maksulle 31.7.2022 saakka

Perheen koko,
henkilöä

Bruttotulo alimmalle maksulle

27 €/kk

Bruttotulo
korkeimmalle maksulle
288 €/kk

2

3 051 €

5 485 €

3

3 863 €

6 297 €

4

4 352 €

6 789 €

5

4 841 €

7 275 €

6

5 328 €

7 762 €

Perheen koko, tulorajat sekä bruttotulot alimmalle ja korkeimmalle maksulle 1.8.2022 alkaen

Perheen koko,
henkilöä

Bruttotulo alimmalle maksulle

28 €/kk

Bruttotulo
korkeimmalle maksulle
295 €/kk

2

3 175 €

5 666 €

3

4 020 €

6 511 €

4

4 529 €

7 020 €

5

5 039 €

7 530 €

6

5 546 €

8 037 €

Varhaiskasvatusmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Seuraavan kerran indeksitarkistus tehdään 1.8.2022 alkaen.

Sulje

Kokopäivähoidon maksu on enintään 288 euroa nuorimmasta ja 115 euroa toiseksi nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta. Muiden lasten kokopäivähoidosta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta, joka on enintään 58 euroa. Kaikissa maksuluokissa ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Sulje

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä, seuraavin poikkeuksin:

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksu on puolet kuukausimaksun määrästä. 
Sulje

Maksupäätös ja tuloselvitys

Kun olet hakenut varhaiskasvatuspaikkaa, saat maksupäätöksen, joka perustuu tuloselvitykseen. Toimita tulotiedot viimeistään 2 viikon kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta.

Mikäli et ilmoita tulotietoja, peritään sinulta korkein varhaiskasvatusmaksu. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan kerran vuodessa.

Tulotiedot voivat olla esimerkiksi: ansiolaskelma, jossa näkyy kertymä, lomaraha ja luontaisedut, tosite äitiyspäivärahasta, vanhempainrahasta ja/tai tosite elatusavusta ja elatustuesta.

Tulotiedot toimitetaan asiakasmaksuyksikköön joko postitse tai turvasähköpostilla, johon voit liittää tulotositteita.

Turvasähköpostiin tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lähetä tuloselvityslomake turvasähköpostilla  (avautuu uuteen ikkunaan). Kirjoita sähköpostin aihekenttään lapsen päiväkodin nimi.

Lomakkeen liitteineen voit myös toimittaa postilaatikkoon osoitteessa Töysänkatu 2 D. Jos haluat toimittaa tuloselvityksen liitteineen postitse, tulee sinun maksaa postimaksut itse.

Tuloselvityksen liitteineen voit jättää myös päiväkotiin eteenpäin toimitettavaksi.

Tuloselvityslomake, pdf (avautuu uuteen välilehteen)
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Sulje

Jos perheesi tulotiedot tai muut olosuhteet muuttuvat, voidaan maksupäätös muuttaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu riittävä selvitys on toimitettu. Ilmoita tulojen ja perhekoon muutoksista asiakasmaksuyksikköön.  

Sulje

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

5-vuotiailla on oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuton varhaiskasvatus toteutetaan joko varhaiskasvatuksessa tai 2 vuoden esiopetuskokeiluun valituille esiopetuspäivän aikana.

Elokuisin huoltaja voi valita 6-vuotiailla esiopetuksessa ja 5-vuotiailla esiopetuskokeilussa olevilla esiopetusta sekä varhaiskasvatusta yhteensä 7-8 tuntia päivässä. Varhaiskasvatusmaksu on tällöin 60 %. Esiopetukseen osallistuvilla 6-vuotiaalla on koulujen lomien aikana asiakasmaksu 90 %.

 • kun varhaiskasvatusta 4 tuntia päivässä varhaiskasvatus on maksutonta

 • kun varhaiskasvatusta 4-5 tuntia päivässä, 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 20 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

 • kun varhaiskasvatusta 5-7 tuntia päivässä, 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 40 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

 • varhaiskasvatusta yli 7 tuntia päivässä 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 65 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Sulje

Varhaiskasvatuslasku verkkolaskuna

Samassa taloudessa lasten kanssa asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt voivat keskenään sopia, kumman verkkopankkiin verkkolasku tulee. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan lasku toimitetaan ainoastaan siihen perheen osoitteeseen, jossa lapsi asuu huoltajan/huoltajien kanssa. Paperilaskussa ensin mainittu huoltaja on oletusarvoisesti laskun maksaja. Mikäli huoltajat vaihtavat laskun maksajaa, tulee muutoksesta ilmoittaa ennen verkkolaskusopimuksen tekoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sähköpostiosoitteella varhaiskasvatus.maksut@hel.fi  (avautuu uuteen ikkunaan).

On hyvä huomioida, että verkkolaskusopimuksen myötä kaikki Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun laskut tulevat verkkolaskuina sopimuksen tehneen henkilön verkkopankkiin.

Verkkolaskusopimus tehdään verkkotunnuksilla omassa verkkopankissa:

 1. Kirjaudu verkkopankkiin.

 2. Hae laskuttajaksi Helsingin kaupunki ja laskutusaiheeksi Taloushallintopalvelu.

 3. Syötä yksilöintitiedoksi laskun saajan henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxX

Tieto verkkopankissa tekemästäsi verkkolaskutilauksesta siirtyy muutaman päivän kuluessa Taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakasrekisteriin. Tämän jälkeen laskut toimitetaan jatkossa aina verkkopankkiisi.

Kaksivuotinen esiopetus

Toteutamme kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevien lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen (neljä tuntia päivässä) esiopetuspäivän aikana. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy samalla tavalla kuin 5-vuotiaiden neljän tunnin maksuttomuus.

Helsinki on yksi kokeiluun valittu kunta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aloitti elokuussa 2021 osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista ja elokuussa 2022 osa vuonna 2017 syntyneistä lapsista. Kokeiluun osallistuvat esiopetusta järjestävät päiväkodit ja lapset valitaan otantana opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta.

Sulje