Hoppa till innehållet

Kort historik

Dagens svenska skolor på Brändö, Brändö gymnasium och Brändö lågstadieskola, har sin början från år 1912, då Brändö småskola grundades. Skolans första föreståndarinna Ulla Hausen berättar i vår historik att idén till skolan på Brändö kom till av en tillfällighet en solig söndag år 1911. Några år senare, 1916, blev det hus som fungerar som Brändö lågstadieskola klart och det är ritat av den kända arkitekten Armas Lindgren. 

År 1917 bildades Brändö svenska samskola och eftersom elevtillströmningen efter kriget var stor kom den stora tillbyggnaden år 1956. År 2000 blev den nyaste delen i vårt skolhus färdig. Brändö svenska samskola har letts av många kända rektorsprofiler, som har satt sin prägel på skolan och den blev tidigt känd som en human skola. Till dessa rektorer hör historikern, rektor Bernhard Estlander (1922–1931), rektor Ruben Jansson (1938–1969) samt rektor Matti Jyry (1969–1996). Under Matti Jyrys tid lades grunden för skolans idrottsinriktning.

År 1972 bildades Östra svenska läroverket av Botby svenska samskola och Brändö svenska samskola. Denna skola blev år 1977 Brändö gymnasium. Maj-Britt Grönholm var rektor för 1996-2006 och under hennes tid blev skolan känd som en skola med en tolerant, human och engagerad skolkultur. Brändö gymnasium leddes av Jan-Anders Salenius 2006–2008. Kristiina Koli ledde skolan 2008–2014 och under hennes tid fick idrottslinjen en tydligare profil i skolans verksamhet i och med att antagningen reformerades i enlighet med nationella bestämmelser för idrottsgymnasier. Under Kitta Kolis tid firades bland annat skolans 100-årsjubileum hösten 2012 och historiken Vi Brändöiter gavs ut. Under läsåret 2014–15 var skolan utlokaliserad i Haga tillsammans med Gymnasiet Svenska normallyceum och Högstadieskolan Svenska normallyceum. Under det läsåret var Harriet Lassus-Utriainen t.f. rektor.

Sedan hösten 2015 är vi tillbaka i vårt skolhus på Ståhlbergsvägen och Mikael Nyholm är rektor för skolan. Skolan jobbar vidare på att vara ett välmående gymnasium, med Träning för livet som vår slogan. Brändöandan genomsyrar vår verksamhet och den märks både bland lärare och studerande.

Fr.o.m hösten 2018 är Brändö gymnasium också ett idrottsgymnasium med officiell idrottsgymnasiestatus, vilket betyder att vi kan erbjuda ca 15 studerande per årskurs en möjlighet att kombinera toppidrott med gymnasiestudier. Inom idrotten har vi ett mycket aktivt samarbete med Mäkelänrinteen lukio och Urhea.06.11.2019 10:36