Hälsovård för studerande

I Helsingfors är det i regel läroanstalterna som tillhandahåller studerandehälsovård. Hälsovårdstjänsterna erbjuds av den läroanstalt där du studerar.

Studerandehälsovårdens centraliserade mottagning ger råd i frågor om sexuell hälsa och stöd för psykisk hälsa samt gör hälsogranskning före uppbåd (görs även av läroanstalternas hälsovårdare).

Koulurakennus.
Studenthälsovården främjar studerandenas hälsa och studieförmåga samt övervakar att studiemiljön är hälsosam. Vår service är avsedd dem som studerar vid Helsingfors gymnasier och yrkesskolor.

Hur når man os?

Lättast når du studiehälsovårdaren per telefon. Du kan också kontakta via Wilma, e-post eller Maisa.

Se kontaktuppgifter till läroanstalternas hälsovårdare(Länk leder till extern tjänst)

Boka tid till studerandehälsovårdens centraliserade mottagning per telefon, eller ta kontakt via chatbotten Hester.

 Ring 040 662 4166(Link startar ett telefonsamtal)

Om du blir sjuk

Sjukvårdstjänster erbjuds av hälsostationen i det område där du bor. Om du inte bor i Helsingfors kan du få sjukvård på hälsostationen i det område där din läroanstalt ligger.

Hälsostationernas kontaktuppgifter

Karta över hälsostationernas serviceområden(Länk leder till extern tjänst)

Om du studerar heltid i Helsingfors, får du tandvård i Helsingfors, oavsett hemkommun. Boka tid för icke-brådskande behandling genom att ringa tandvårdens kundservice.

Ring 09 310 51400(Link startar ett telefonsamtal)

Läs mer om tandvården