Viikin luontoalue

Viikin luontoalue on yhdistelmä arvokasta lintukosteikkoa sekä peltoa ja metsää. Lintujentarkkailupaikat tarjoavat upeat näkymät Vanhankaupunginlahdelle. Aluetta elävöittävät Helsingin yliopiston urbaani tutkimusmaatila sekä arboretum kasvikokoelmineen.
Lintubongari kiikaroi lintutornista avoimelle ruovikkoiselle vesialueelle
Kuva: Mira Lainiola

Mitä voit kokea Viikissä?

Voit liikkua Viikissä kävellen, pyöräillen sekä talvisin hiihtäen ulkoilureittejä pitkin. Löydät ulkoilureitin varrella olevat Vanhankaupunginlahden kartalliset opastaulut Citynature.eu -verkkosivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Viikin arboretum

Tutustu Viikin arboretumin kasvikokoelmiin polkuja pitkin. Löydät kartan polkuineen arboretumin verkkosivulta, kohdasta palvelut ja esteettömyys.

Viikin arboretum (helsinki.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Herttoniemen liikuntapuiston kautta kulkevat ulkoilureitit

Herttoniemen liikuntapuiston kuntorata 2,2 km, sijainti kartalla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Herttoniemen liikuntapuiston kuntorata 3,2 km, sijainti kartalla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Herttoniemen liikuntapuiston kuntorata 4,9 km, sijainti kartalla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Herttoniemen liikuntapuiston kautta kulkevat hiihtoreitit

Herttoniemen liikuntapuiston latu 3,2 km, sijainti kartalla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Herttoniemen liikuntapuiston latu 4,9 km, sijainti kartalla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

 

Piknikpaikat

Viikin arboretumissa, Keinumäen lintutornin edustalla, on pöytiä joiden ääressä voit syödä eväitä. Myös Hakalan ja Purolahden lintutornien läheisyydessä on pöydät penkkeineen.

Viikin arboretum, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hakalan lintutorni

Purolahden lintutorni

Ruokapaikat ja kahvilat

Unicafe Tähkä toimii Viikin tutkimustilan vieressä, Viikin yliopistokampuksen lähellä. 

Unicafe Tähkä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Entisen Gardenian tiloissa on nykyisin panimoravintola.

CoolHead Brew (coolhead.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Keittokatokset ja tulipaikat 

Viikin lintualueen läheisyydessä ei ole keittokatoksia eikä muita tulipaikkoja. 

WC 

Viikin arboretumissa, lintutornien lähellä, on käymälät toukokuusta lokakuuhun. Käymälät eivät ole esteettömiä. 

Viikin arboretum, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vanhankaupunginlahti on lintukeidas keskellä Helsinkiä. Tarkkaile lintuja lukuisilta katselupaikoilta. Tälle sivulle on koottu Vanhankaupunginlahden itäpuolen rakennettuja tarkkailupaikkoja. Muita hyviä havaintopaikkoja ovat Viikin peltoalueita reunustavat hiekkatiet sekä Mölylän kallio. 

Lintutornit

Keinumäen, Hakalan, Purolahden sekä Fastholman lintutorneista avautuu maisema Vanhankaupunginlahden lintuvesille. Lintutornit eivät ole esteettömiä. 

Keinumäen lintutorni

Hakalan lintutorni

Purolahden lintutorni

Fastholman lintutorni

Lintulavat ja tarkkailutasanteet

Voit tarkkailla Vanhankaupunginlahden lintuvesien elämää Hakalan esteettömältä lintulavalta sekä uudelta suuremmalta katselutasanteelta. Pienemmältä Purolahden lintulavalta aukeaa näkymä Viikin pelloille ja vesilinnuille kunnostetuille lampareille. Lintuja on helppo tähyillä jopa ilman kiikareita Säynäslahdenpuron hulevesialtailla. Hulevesialtaat sijaitsevat Viikintien varrella Maaherranpuistoa vastapäätä. 

Hakalanniemen suuri katselulava

Hakalan lintulava, esteetön katselutasanne

Purolahden lintulava

Kalastus

Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella kalastus on kokonaan kielletty. 

Helsingin kalastusalueet ja rajoitukset (kartta.hel.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lintuvesien hoito

Voit tarkastella merkkejä lintuvesien kunnostuksesta ja hoidosta Vanhankaupunginlahden reunamilla kulkevilta reiteiltä sekä lintujentarkkailupaikoilta. Elinympäristöjen umpeenkasvua ehkäistään vuosittain järviruovikoiden koneellisilla niitoilla. Myös merenrantaniityillä laiduntavat eläimet osallistuvat umpeenkasvun ehkäisyyn. Viikin Purolahdessa voit tarkkailla lintujen elämää Viikinojan ja ulkoilureitin varrelle kaivetuilla lampareilla. Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa ry järjestää alueella loppukesäisin niittotalkoita. 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa ry (tringa.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Viikin arboretum

Noin 23 hehtaarin kokoinen Viikin arboretum on perustettu vuonna 1969 tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Arboretum toimii tutkimus- ja oppimisympäristönä sekä ulkoilu- ja virkistysalueena. Arboretumiin on vapaa pääsy.

Viikin arboretum (helsinki.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Viikin tutkimustila

Viikin tutkimustila palvelee Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteiden tutkimusta ja opetusta. Ryhmät, kuten päiväkoti- ja kouluryhmät, voivat vierailla tilalla sovitusti. Viikin tutkimustilan lehmät pääsevät laitumelle toukokuun alussa. Laiduntavia lehmiä voi ihailla tutkimustilan viereisillä pelloilla. Viikin tutkimustila järjestää myös yleisötapahtumia. 

Viikin tutkimustila (helsinki.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on Helsingin suurin suojelualue. Alue on merkittävä vesi- ja kosteikkolinnuston pesimäalue ja muutonaikainen levähdyspaikka. Suojelualue kuuluu myös Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura-alueeseen.

Viikin pellot ja luonnontilaisen kaltaiset metsät ovat tärkeä osa koko Vanhankaupunginlahden ekologista kokonaisuutta. Elinympäristöjen monipuolisuus mahdollistaa alueelle hyvin rikkaan lajiston, jota myös Viikin arboretum osaltaan täydentää.

Linnuston lisäksi Vanhankaupunginlahdella on erityistä arvoa mm. sammakko- ja matelijaeläinkohteena. Viikki on yksi harvoista alueista Helsingissä, jossa tavataan viitasammakkoa.

Luonnonsuojelualueet

Vanhankaupunginlahden alueella on useita luonnonsuojelualueita. Luonnon suojelemiseksi alueiden käyttöä on rajoitettu lakiin perustuvilla rauhoitusmääräyksillä. Lue rajoituksista tarkemmin kohdassa Säännöt ja suositukset.

Luonnonsuojelualueet, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Citynature-verkkosivu esittelee Vanhankaupunginlahden luontoa

Tutustu tarkemmin luontoon ja historiaan. Katso kartalta myös Vanhankaupunginlahden ulkoilureittien varrelle lisätyt luonto-opastaulut ja karttaopasteet.

Vanhankaupunginlahden kohdesivu (citynature.eu)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vanhankaupunginlahden tuoreimmat lintuhavainnot 

Katso Viikin-Vanhankaupunginlahden uusimmat lintuhavainnot

Päivittyvä havaintosivu (tiira.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Viikin ja Vanhankaupunginlahden lajihavainnot 

iNaturalist-sovelluksen avulla voit tallentaa lajihavaintoja helposti puhelimella. Saat tekoälyltä ja muilta sovelluksen käyttäjiltä apua lajien tunnistamiseen. Vahvistetut havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskukseen palvelemaan tutkijoita, viranomaisia ja luontoharrastajia. 

Viikin ja Vanhankaupunginlahden lajihavainnot (inaturalist.laji.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vanhankaupunginlahden lajihavainnot (laji.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Suokukkoja Purolahden lietteellä
Kuva: Kalle Meller
Harmaahaikara lentää ruovikon yllä
Kuva: Kalle Meller

Luonnonsuojelualueiden säännöt ja määräykset

Vanhankaupunginlahden alueella on useita luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelualueet, sijainti kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Noudata Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueilla seuraavia sääntöjä
 • Älä liiku avovesi- ja ruovikkoalueilla sulan maan aikaan
 • Älä liiku Saunalahden alueella 1.3.- 30.11. välisenä aikana, äläkä muinakaan aikoina moottorikäyttöisillä kulkuvälineillä
 • Älä kalasta - kalastus on kokonaan kielletty Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella
 • Älä pidä irti koiria, kissoja tai muita lemmikkejä
 • Älä tee tulta, älä grillaa, äläkä telttaile tai leiriydy 
 • Älä vahingoita kasveja, sieniä tai jäkäliä
 • Älä liiku moottoriajoneuvolla. Voit liikkua sähköavusteisella apuvälineellä Luonnon syli -luontopolulla ja Lammassaaren lankkupolulla (koskee toimintarajoitteisia).
 • Älä pyöräile Lammassaaren lankkupolulla
 • Älä pyöräile Mölylän metsässä kulkureittien ulkopuolella
 • Älä häiritse luonnonvaraisiä eläimiä tai hävitä pesiä 
 • Voit poimia ruokasieniä ja marjoja
Katso luonnonsuojelualueiden kaikki rauhoitusmääräykset

Yleiset säännöt

Noudata kaikilla ulkoilualueilla jokaisenoikeuksia ja järjestyssääntöjä ja liiku luonnossa vastuullisesti:

Voit liikkua Viikissä Vanhankaupunginlahden äärellä  ulkoilureittejä pitkin. Osa ulkoilureiteistä kulkee talvikaudella latuja.  Reiteillä ei ole valaistuista. Alueen luontopalveluiden esteettömyystiedot ovat vielä puutteelliset. Löydät tästä linkit palveluiden esteettömyystietoihin, kun tiedot on kartoitettu.

Hakalan lintulava on esteetön

Viikin arboretumin esteettömyystiedot (helsinki.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ulkoilualueen palvelut kartalla

Viikissä on useita lintutorneja ja lintulavoja. Vanhankaupunginlahtea voi kiertää jalkaisin, pyöräillen tai hiihtäen. 

Viikin ulkoilualueen palvelut kartalla. - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuvia Viikistä

Hakalan lintutornista kuvattua ruovikko- ja avovesimaisema
Kuva: Mira Lainiola
Lintubongari kiikaroi esteettömältä lintulavalta kohti ruovikkomaisemaa
Kuva: Mira Lainiola
Kaksi hiihtäjää katselee lumiselle lintulahdelle kallion päältä.
Kuva: Raisa Ranta
Aikuinen ja lapset pyöräilevät ulkoilureitillä
Kuva: Kalle Meller

Kalastajalintujen saari Loppi

Kalastajalintujen saari Loppi

Merikotka pesi ensimmäistä kertaa Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella Helsingissä vuonna 2020. Pienessä Lopun saaressa pesii myös harmaahaikarayhdyskunta ja merimetsoja. Videolla kuljetaan Viikin lintualueilla ja pohditaan lajien pesintää toistensa lähellä. Palaako merikotka vielä vanhalle pesäpaikalleen?