Nybondas skogsnaturstig

De färgglada informationstavlorna längs naturstigen berättar om skogens arter och biologiska mångfald.

Nybondas naturstig är en två kilometer lång skogsstig som är markerad med orangea kottsymboler. Naturstigen går genom Nybondasskogens naturskyddsområde. Längs naturstigen finns 12 informationstavlor som på ett underhållande sätt berättar om Nybondasskogen och dess arter. Du kan ansluta till naturstigen från många olika håll, till exempel från Nybondasvägen eller Notuddens kokskjul.

Naturstigen leder längs en skogsstig av stenmjöl och höjdskillnader förekommer i viss grad längs vägen. Rutten underhålls inte på vintern och saknar belysning.

Kontaktuppgifter

Nybondasvägen 3, 00990 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska

Plats

Nybondasvägen 3, 00990 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)