Yrkesutbildning på olika språk

Om dina språkkunskaper ännu inte är tillräckliga för att studera på svenska eller finska kan du förbättra dina studiefärdigheter genom utbildningen som handleder för examensutbildning, alltså Hux, eller den grundläggande utbildningen för vuxna.

Alternativen till yrkesutbildning på andra språk än svenska och finska är för närvarande begränsade. Om dina språkkunskaper ännu inte är tillräckliga för att studera på svenska eller finska kan du förbättra dina studiefärdigheter i utbildningen som handleder för examensutbildning eller den grundläggande utbildningen för vuxna. Utbildning som handleder för examensutbildning på svenska kallas Hux. Den finska motsvarigheten kallas Tuva. 

Privata läroanstalter i huvudstadsregionen erbjuder en del studiealternativ på olika språk. Du kan läsa mer om studiealternativ på olika språk vid privata läroanstalter i slutet av denna webbsida.

De flesta alternativen som presenteras nedan är avsedda för ungdomar i åldern 15–19 år, men bland yrkesutbildningarna finns det många alternativ även för vuxna studerande.

Inom yrkesutbildningen ligger fokus på att du lär dig de praktiska färdigheter du behöver i arbetslivet och ditt framtida yrke. Lärmiljöerna och perioderna för lärande i arbete är också starkt kopplade till arbetslivet.  

Inom yrkesutbildningen kan du avlägga grundexamen i ett visst yrke eller en specialyrkesexamen eller kombinera studier och arbete i en läroavtalsutbildning. 

Helsingfors stads finskspråkiga yrkesinstitut Stadin AO ordnar mångsidiga yrkesutbildningar som du kan ansöka till flexibelt hela året genom en kontinuerlig ansökningsprocess. Du kan även ansöka till det svenskspråkiga yrkesinstitutet Prakticum när som helst under året genom kontinuerlig ansökan. 

De flesta utbildningsalternativen i yrkesinstituten är på svenska eller finska. Du bör ha goda kunskaper i svenska eller finska innan du söker till dessa utbildningar. Kunskaper i de inhemska språken är också en viktig färdighet i fortsatta studier och i det finländska arbetslivet. 

Har du avlagt den grundläggande utbildningen i Finland eller utomlands? Vill du stärka din kompetens innan du inleder yrkesinriktade studier eller gymnasiestudier eller stärka dina kunskaper i svenska eller finska innan du börjar studier på andra stadiet? 

Hux-utbildningen som handleder för svenskspråkig examensutbildning eller Utbildningen som handleder för finskspråkig examensutbildning (Tuva) kan vara ett bra alternativ för dig. I dessa utbildningar kan du också precisera dina planer för fortsatta studier och höja vitsorden i den grundläggande utbildningen. 

Dessutom kan du inom Hux och Tuva studera delar av en yrkesexamen eller läsa gymnasiekurser som du kan dra nytta av i din examen senare. 

Läs mer:

Nästan alla utbildningar på andra stadiet kräver goda kunskaper i svenska eller finska. Det lönar sig också att studera svenska eller finska eftersom det är lättare att söka dig till fortsatta studier efter utexamineringen och du har fler alternativ om du kan svenska eller finska. Även i arbetslivet värdesätter många arbetsgivare dina kunskaper i svenska eller finska.

Här kan du lära dig svenska

Här kan du lära dig finska

Yrkesutbildning på engelska

Det finns några yrkesläroanstalter i Helsingfors där undervisning också ges på engelska – antingen delvis eller helt. Läs mer om olika alternativ på skolornas och läroanstalterna webbplatser och genom att kontakta läroanstalterna direkt.

Helsingfors

Övriga huvudstadsregionen

Vanda
 • Varia (yrkesläroanstalten i Vanda): Tvåspråkiga alternativ för yrkesutbildning inom olika branscher på finska och engelska
Esbo
 • Omnia: Tvåspråkiga alternativ för yrkesutbildning för unga invandrare inom många olika branscher på finska och engelska
Övriga närliggande kommuner i Nyland
 • Keuda, Centrala Nylands utbildningssamkommun: 
  • Grundexamen: Cleaning Basics, Cleaning and property services
  • Specialyrkesexamen: Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services
    

 • Om du snart ska gå ut grundskolan i Finland ansöker du vanligtvis under gemensam ansökan via Studieinfo(Länk leder till extern tjänst). Då får du hjälp med ansökningen vid din egen skola.
 • Om du redan har gått ut grundskolan och behöver en studieplats ska du ta kontakt direkt med skolan och fråga om möjligheterna att ansöka om en plats.