Internationell erfarenhet av yrkesinriktade studier

Studerande inom den yrkesinriktade utbildningen har möjligheten att utveckla sin internationella kompetens både i Finland och utomlands. Som studerande är du en del av en mångkulturell läroanstalt och stad. Det finns rikligt med möjligheter för internationalisering vid den egna läroanstalten och i Finland.
Bild: N2 Albiino

Du kan delta i internationaliseringsinriktningens studier. Studierna utökar kunskap, färdigheter och kompetens om internationalitet och kulturer. De kan omfatta internationell verksamhet antingen i Finland eller utomlands. Studierna stödjer dina färdigheter att verka i internationella miljöer.

Möjligheter till internationalisering i Finland

Läs mer om yrkesinstitutet Prakticums internationella verksamhet (Länk leder till extern tjänst).

Läs mer om yrkesinstitutet Stadin AO:s internationella verksamhet (Länk leder till extern tjänst) (på finska).

Läs mer om Stadin AO:s internationella tjänster på engelska (Länk leder till extern tjänst).
 

Du kanske är intresserad av