Kombinera yrkesstudier med din idrottskarriär

Bild: Jussi Hellsten

I Helsingfors erbjuder det privata yrkesinstitutet Prakticum (Länk leder till extern tjänst)möjligheten att kombinera yrkesstudier med toppidrott. 

Helsingfors stads yrkesinstitut Stadin AO(Länk leder till extern tjänst) erbjuder liknande möjligheter på finska. 

Vid yrkesinstitutet Stadin AO hjälper idrotts- och läroanstaltens experter unga som satsar på att bli toppidrottare med att kombinera idrott och studier.

De viktigaste stödformerna för idrottande studerande:

  • en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) som tar idrottsgrenens krav i beaktande 
  • dagligt stöd från idrottskoordinator och lärare i den studerandes vardag
  • medlemskap i Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea. 
  • Urheas stödtjänster samt en idrottspositiv atmosfär
  • morgonträning organiserad av Urhea, idrottsföreningen eller läroanstalten som en del av arbetsordningen
  • deltagande i ledd idrottsträning och tävlande på FM-nivå räknas som en del av studierna för examen

Mer information om idrottsträning och ansökan
Marika Viiri, idrottskoordinator
040 524 9628(Link startar ett telefonsamtal)
marika.viiri@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)