Korsstudier

Om du studerar vid ett av Helsingfors stads gymnasier eller Stadin AO kan du även avlägga kurser vid stadens andra läroinrättningar. Utvidga ditt kunnande genom korsstudier! 

Media-alan opiskelu

Välkommen till webbplatsen för korsstudier!

Korsstudiemöjligheten är avsedd för dig som studerar på andra stadiet i Helsingfors stad! Korsstudier betyder att du kan välja de studier från gymnasiernas, Stadin ammattiopistos och arbetarinstitutens gemensamma undervisningsutbud som intresserar just dig och som just du har nytta av. 

I utbudet ingår till exempel pass som du behöver i arbetslivet, kreativa ämnen, studier som stöder ditt välbefinnande och allmänbildande helheter som kompletterar ditt kunnande. Studieprestationerna antecknas som en del av din examen.

Höstens utbud erbjuder många intressanta kurser! I arbetarinstitutens undervisningsutbud finns bland annat stylande av gamlasdansklänning eller -kostym och studerande vid Stadin ammattiopisto kan studera till exempel teater i gymnasiet.

Sommarens och höstens korsstudieutbud hittar du på nätgymnasiets webbplats.

Dessa sidor uppdateras under höstterminen 2024.

Målet med korsstudier är att förstärka:

  • dina arbetslivsfärdigheter. Du kan till exempel avlägga pass och tillståndskort som behövs i arbetslivet.
  • ditt välbefinnande. Det erbjuds olika studier som utvecklar välbefinnandet. Dessutom kan du få omväxling i dina egna studier med olika studieavsnitt och studieformer.
  • dina möjligheter att påverka. Med korsstudierna kan du bättre lyfta upp dina styrkor och ditt kunnande och du kan ännu bättre utöka de kunskaper som du kommer att behöva i framtiden.

Korsstudierna kan även hjälpa dig att hitta nya intressen, bli inspirerad av olika sätt att studera och underlätta övergången till fortsatta studier.