Yrkesinriktade grundexamina

Du kan söka till yrkesinriktade grundexamina antingen via den gemensamma ansökan eller den kontinuerliga ansökan.
Bild: Jefunne Gimpel

Gemensam ansökan är avsedd för 

  • personer som avslutat grundskolan och inte har en examen
  • personer som har avslutat gymnasiet och vill avlägga gymnasiebaserade yrkesinriktade studier.

Du kan söka via den kontinuerliga ansökan om

  • du redan har en examen
  • du vill bli klar med din examen
  • du inte har fått en studieplats via den gemensamma ansökan.

Ett bra alternativ är också läroavtalsutbildning, där studierna huvudsakligen sker på en arbetsplats.

Yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina ger dig en allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet.

Mer information om ansökan:
tfn 09 3108 9318 (må–fr kl. 10–14)
hakutoimisto@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ansökningsbyrån vid Stadin ammattiopisto
Hattulavägen 2, 00550 Helsingfors
PB 55306, 00099 Helsingfors stad