Läroplikten fortsätter efter grundskolan

Alla niondeklassister som avslutar grundskolan har en skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet. Målet är att trygga en möjlighet till en bra framtid för alla unga med hjälp av arbetslivsfärdigheter och möjligheter till vidareutbildning.
Uppifrån tagen bild på studerande som skriver.
Bild: Jefunne Gimpel

En yrkesinriktad utbildning erbjuder möjligheten att studera arbetslivsinriktat och ger bra färdigheter till fortsatta studier efter grundexamen.

Det är avgiftsfritt att avlägga den första yrkesexamen, om den studerande har påbörjat avläggandet av examen innan hen fyller 18 år. Avgiftsfriheten gäller som längst till slutet av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.  

Om den studerande går genomför kombistudier (yrkesexamen och studentexamen) upphör rätten till avgiftsfri utbildning när den studerande har avlagt både yrkesexamen och studentexamen.

Du kan få mer information om yrkesinriktad utbildning och gymnasiestudier bland annat på läroanstalternas öppna hus. 

Bekanta dig med detta