Ammatillista koulutusta eri kielillä

Jos kielitaitosi ei vielä riitä opiskelemaan suomeksi tai ruotsiksi, voit lisätä valmiuksiasi opiskeluun tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, eli TUVA-koulutuksessa tai aikuisten perusopetuksessa.

Ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja muilla kuin suomen ja ruotsin kielellä on tällä hetkellä rajallisesti. Jos kielitaitosi ei vielä riitä opiskelemaan suomeksi tai ruotsiksi, voit lisätä valmiuksiasi opiskeluun tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, eli TUVA-koulutuksessa tai aikuisten perusopetuksessa. 

Pääkaupunkiseudun yksityisissä oppilaitoksissa on joitain erikielisiä opiskeluvaihtoehtoja. Tutustu erikielisiin opiskeluvaihtoehtoihin yksityisissä oppilaitoksissa sivun lopusta.

Suurin osa alla esitellyistä vaihtoehdoista on tarkoitettu 15–19-vuotiaille opiskelijoille, mutta ammatillisen koulutuksen puolella on vaihtoehtoja myös aikuisopiskelijoille.

Ammatillinen koulutus painottuu käytännön taitojen oppimiseen, joita tarvitset työelämässä ja ammatissa, johon valmistut. Myös oppimisympäristöt ja työssäoppimisjaksot ovat vahvasti yhteydessä työelämään. 

Ammatillisessa koulutuksessa voi opiskella perustutkinnon tiettyyn ammattiin, ammatillisen erikoisammattitutkinnon, tai yhdistää opiskelun ja työn oppisopimuskoulutuksessa.

Stadin AO:n tarjoamiin monipuolisiin ammatillisiin koulutuksiin voit hakea joustavasti läpi vuoden jatkuvan haun kautta.

Suurin osa koulutusvaihtoehdoista on suomen- tai ruotsinkielisiä. Suomen tai ruotsin kielitaidon tulee olla hyvä ennen kuin haet näihin koulutuksiin. Kotimaisten kielten osaaminen on myös tärkeä taito jatko-opinnoissa ja suomalaisessa työelämässä.

Oletko suorittanut perusopetuksen Suomessa tai ulkomailla? Haluatko vahvistaa osaamistasi ennen ammatillisiin tai lukio-opintoihin siirtymistä tai vahvistaa suomen tai ruotsin kielitaitoasi ennen toisen asteen opintojen aloittamista? 

Suomenkieliseen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA, tai ruotsinkieliseen tutkintokoulutukseen valmistava Hux-koulutus voi olla sinulle hyvä vaihtoehto. Näissä koulutuksissa voit myös tarkentaa suunnitelmiasi jatko-opinnoista ja korottaa perusopetuksen arvosanoja. 

Lisäksi TUVA:ssa ja Hux:ssa voit opiskella osia ammatillisesta tutkinnosta tai lukion opintojaksoista, jotka voit hyväksilukea tutkintoosi myöhemmin. 

Lue lisää:

Lähes kaikkiin toisen asteen koulutuksiin tarvitaan hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Suomen tai ruotsin opiskelu kannattaa myös siksi, että valmistuttuasi on jatko-opintoihin hakeutuminen helpompaa ja vaihtoehtoja enemmän, jos osaat suomea tai ruotsia. Myös työelämässä monet työnantajat arvostavat suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Missä voit oppia suomea

Missä voit oppia ruotsia

Ammatillista koulutusta englanniksi

Suomen ja ruotsin lisäksi Helsingissä on joitakin ammatillisia oppilaitoksia, joissa opetusta annetaan myös englanniksi - joko osittain tai kokonaan. Lue lisää eri vaihtoehdoista koulujen ja oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja ottamalla suoraan yhteyttä oppilaitokseen.

Helsinki

Muu pääkaupunkiseutu

Vantaa

  • Varia (Vantaan ammattiopisto): Ammatillisen koulutuksen kaksikielisiä suomi-englanti -vaihtoehtoja eri aloilta

Espoo

  • Omnia: Ammatillisen koulutuksen ja kaksikielisiä suomi-englanti -vaihtoehtoja nuorille maahanmuuttajillle monilla eri aloilla.

Muut lähikunnat Uudellamaalla

  • Keuda, Keski-Uudenmaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä:
    • Perustutkinto: Cleaning Basics, Cleaning and property services
    • Erikoisammattitutkinto: Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services