Gymnasiestudier på olika språk

I gymnasiet kan du även studera på andra språk än svenska eller finska. Studentexamen avläggs ändå alltid antingen svenska eller finska. På den här sidan kan du läsa mer om de olika alternativen som erbjuds av oss och andra aktörer i huvudstadsregionen.
Bild: Jussi Hellsten

I gymnasiet studerar du i stor utsträckning samma ämnen som i grundskolan. Utöver de obligatoriska studieavsnitten avlägger du även valfria studier. Varje studerande planerar sin egen personliga lärstig. I Helsingfors gymnasier är det möjligt att studera i ett allmänt gymnasium eller i ett gymnasium som har en särskild utbildningsuppgift eller betoning, till exempel idrott, språk, teknologi eller bildkonst.  

De flesta gymnasier erbjuder undervisning på svenska eller finska och den finländska studentexamen, alltså studentexamensproven, ska avläggas på svenska eller finska. På grund av detta är det bra om dina kunskaper i svenska eller finska är goda före du söker till gymnasiet. De inhemska språken är även en viktigt färdighet med tanke på fortsatta studier och det finländska arbetslivet.  

Studierna i gymnasiet börjar oftast det år du fyller 16 år. Studierna kan slutföras under 2–4 år i den takt som passar dig bäst. I gymnasiet avlägger du studentexamen. Studentexamen består av 150 studiepoäng. Utöver studierna avlägger du även studentexamensprov.  

Helsingfors stad har 15 stycken gymnasier som du kan söka till i vårens gemensamma ansökan. Tölö gymnasium erbjuder gymnasiestudier för vuxna på svenska. Konepajan aikuislukio erbjuder gymnasiestudier för vuxna på finska. Du kan ansöka till vuxenstudierna i båda gymnasierna flexibelt under hela läsåret.

I Helsingfors finns det några gymnasier som ordnar undervisning på engelska eller andra språk, antingen helt eller delvis. Bekanta dig med dessa i slutet av denna sida! 

Har du avlagt den grundläggande utbildningen i Finland eller utomlands? Vill du stärka din kompetens innan du inleder gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier eller stärka dina kunskaper i svenska eller finska innan du börjar studier på andra stadiet? 

Hux-utbildningen som handleder för svenskspråkig examensutbildning eller Utbildningen som handleder för finskspråkig examensutbildning (TUVA) kan vara ett bra alternativ för dig. I dessa utbildningar kan du också precisera dina planer för fortsatta studier och höja vitsorden i den grundläggande utbildningen. 

Dessutom kan du inom Hux och TUVA studera delar av en yrkesexamen eller gymnasiekurser som du kan dra nytta av i din examen senare. 

Läs mer:

Nästan alla utbildningar på andra stadiet kräver goda kunskaper i svenska eller finska. Det lönar sig också att studera svenska eller finska eftersom det är lättare att söka dig till fortsatta studier efter utexamineringen och du har fler alternativ om du kan svenska eller finska. Även i arbetslivet värdesätter många arbetsgivare dina kunskaper i svenska eller finska.

Här kan du lära dig svenska

Här kan du lära dig finska

Helsingfors stads gymnasier

Du kan studera helt eller delvis på engelska vid följande av våra gymnasier: 

Vid gymnasiet Ressun lukio kan du avlägga IB-examen helt och hållet på engelska. 

I språkgymnasiet Helsingin kielilukio kan du studera tvåspråkigt på den finsk- engelskspråkiga linjen, där båda språken används som undervisningsspråk. Studentproven för studentexamen kan du dock bara avlägga på finska. 

Andra gymnasier och alternativ som motsvarar gymnasieutbildning

Dessutom finns det privata gymnasier i Helsingfors där du kan studera på olika språk. Några engelskspråkiga alternativ finns även i grannkommunerna. Bekanta dig med gymnasieskolorna på deras webbplatser:
 

Engelska 

Tyska 

Franska 

Ryska