Gymnasiestudier på olika språk

I gymnasiet kan du studera också på andra språk än svenska eller finska. Bekanta dig med olika alternativ hos oss och i övriga huvudstadsregionen!
Bild: Jussi Hellsten

Har du avlagt den grundläggande utbildningen i Finland eller utomlands? Vill du stärka din kompetens innan du inleder gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier eller stärka dina kunskaper i svenska eller finska innan du börjar studier på andra stadiet? 

Hux-utbildningen som handleder för svenskspråkig examensutbildning eller Utbildningen som handleder för finskspråkig examensutbildning (TUVA) kan vara ett bra alternativ för dig. I dessa utbildningar kan du också precisera dina planer för fortsatta studier och höja vitsorden i den grundläggande utbildningen. 

Dessutom kan du inom Hux och TUVA studera delar av en yrkesexamen eller gymnasiekurser som du kan dra nytta av i din examen senare. 

Läs mer:

Nästan alla utbildningar på andra stadiet kräver goda kunskaper i svenska eller finska. Det lönar sig också att studera svenska eller finska eftersom det är lättare att söka dig till fortsatta studier efter utexamineringen och du har fler alternativ om du kan svenska eller finska. Även i arbetslivet värdesätter många arbetsgivare dina kunskaper i svenska eller finska.

Var kan du lära dig svenska

Var kan du lära dig finska

  •  

Helsingfors stads gymnasier

Du kan studera helt eller delvis på engelska vid följande av våra gymnasier: 

Vid gymnasiet Ressun lukio kan du avlägga IB-examen helt och hållet på engelska. 

I språkgymnasiet Helsingin kielilukio kan du studera tvåspråkigt på den finsk- engelskspråkiga linjen, där båda språken används som undervisningsspråk. Studentproven för studentexamen kan du dock bara avlägga på finska. 

Andra gymnasier och alternativ som motsvarar gymnasieutbildning

Dessutom finns det privata gymnasier i Helsingfors där du kan studera på olika språk. Några engelskspråkiga alternativ finns även i grannkommunerna. Bekanta dig med gymnasieskolorna på deras webbplatser:
 

Engelska 

Tyska 

Franska 

Ryska