Yrkes- och specialyrkesexamina

Uppdatera ditt kunnande med yrkes- och specialyrkesexamina.
Bild: Jefunne Gimpel

Yrkesexamina

Med en yrkesexamen förvärvar och fördjupar du din kompetens inom yrkesområdet. Oftast behöver studerande ha antingen en yrkesinriktad grundexamen eller grundläggande kompetens inom branschen från arbetslivserfarenhet.

Avläggande av yrkesexamen ger en allmän behörighet för fortsatta studier, så när du har avlagt examen kan du ansöka om fortsatta studier vid högskolor och universitet.

Specialyrkesexamina

Specialyrkesexamen passar för yrkesfolk som redan har en yrkeskarriär och vill uppdatera sin kompetens. Efter att du har avlagt specialyrkesexamen, även kallad mästarexamen, behärskar du de mest krävande arbetsuppgifterna inom din bransch. Examina avläggs som fristående examina.

Avläggande av specialyrkesexamen ger en allmän behörighet för fortsatta studier, så när du har avlagt examen kan du ansöka om fortsatta studier vid högskolor och universitet.