Vi lär oss tillsammans

Inlärning sker genom att söka, förstå och delaktiggöra tillsammans som en gemenskap. Inom den yrkesinriktade utbildningen framhävs gemenskap och den byggs upp med hjälp av såväl studerande som lärare och annan personal.
Bild: Maija Astikainen

Det är viktigt att känna sina medstuderande. Vid sidan om studierna kan du skapa vänskapsförhållanden och nätverka med arbetslivet samt hitta din plats i samhället. Exempelvis yrkesinstitutet Stadin AO:s studerandekår stöttar de studerande samt organiserar evenemang och aktiviteter för dem. Du kan också själv delta i studerandekårens verksamhet. 

På Stadin AO:s campus har man bildat inlärningsgrupper med 150–200 studerande. Varje grupp leds av ett pedagogiskt team med 6–8 personer. I teamet ingår lärare, en studiehandledare och andra stödpersoner inom undervisning. Teamet handleder de studerande till att bli självständiga.
De studerande får även stöd av psykologer, kuratorer och hälsovårdare.

Mer information om yrkesinriktade utbildningar och studier hittar du på yrkesinstitutet Stadin AO:s webbplats(Länk leder till extern tjänst) (på finska).