Kontinuerlig ansökan

Du kan året om flexibelt söka till studier för yrkesinriktade grundexamina och till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

I den kontinuerliga ansökan kan du flexibelt söka till följande året om:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • yrkesexamina och specialyrkesexamina
  • läroavtalsutbildning
  • utbildning som handleder för yrkesutbildning

Sök när du har ett av följande: 

  • examen på andra stadiet
  • högskoleexamen
  • eller du har inhämtat kunnande i arbetslivet.

Du kan också söka om du blev utan studieplats.

De utbildningar som kan sökas meddelas varje månad på webbplatsen Stadin AO(Länk leder till extern tjänst) (endast på finska).

Examina som har lediga studieplatser bekräftas när ansökningsperioden börjar och kan ses på ansökningsblanketten.

Om en grundexamen som du är intresserad av inte finns med i den pågående ansökningsperioden, kan du be om att få en påminnelse (muistutuspyyntö på webbplatsen Stadin AO)(Länk leder till extern tjänst). Du får ett meddelande när utbildning är öppen för ansökan.

Läs mer:

Hux-utbildning

Prakticum - För sökande(Länk leder till extern tjänst)

Stadin AO - kontinuerlig ansökan(Länk leder till extern tjänst) (på finska)